Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English
Tüzelestani- és Hőenergia Intézeti Tanszék

Alapítványaink


Dr. Diószeghy Dániel Alapítvány

Az alapítvány célja: Dr. Diószeghy Dániel professzor - a Miskolci Egyetem első "Tüzeléstan és Ipari kemencék" tárgyat oktató egyetemi tanára, a Tüzeléstani Tanszék első tanszékvezetője - által bevezetett tudományos és szakmai színvonal fenntartása, ápolása és továbbfejlesztése annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók ezen tárgykat színvonalasan elsajátítsák és alkotó módon műveljék.
Alapító: Dr. Bíró Attila
Képviselő: Dr. Palotás Árpád Bence
Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi természees és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja.

Mérnökök a környezetbarát energiafelhasználásért Alapítvány
Az alapítvány célja:  A Miskolci Egyetem Tüzeléstechnikai Tanszéken, a tüzeléstan, a hőenergiagazdálkodás és kapcsolódó területin az oktatás, a tudományos alkotótevékenység előmozdítása, fejlesztése, akörnyezetbarát energiafelhasználáshoz értő mérnökök nevelése, képzése az elért eredmények publikálásának, a nemzetközi kapcsolatok fenntartásának támogatása.
Képviselő: Dr. Koncz János
vissza fel