Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English
Tüzeléstani- és Hőenergia Intézeti Tanszék

Javasolt TDK témák

A Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék oktatói örömmel várnak minden olyan hallgatót, aki érdeklődik a tanszék oktatási-kutatási profiljába eső tudományos kutatómunka iránt. Az alábbiakban felsorolunk néhány jelenleg aktuális lehetőséget a kutatást vezető oktató megadásával azzal a megjegyzéssel, hogy a lista nem kizárólagos, új témajavaslatokat is örömmel veszünk:

 • A gázláng ionizációs tulajdonságainak vizsgálata (Dr. Palotás Árpád Bence)
 • A széntüzelésű erőművek helyzete hazánkban (Dr. Szemmelveisz Tamásné)
 • Biomasszák salakjainak lágyulási vizsgálata (Dr. Palotás Árpád Bence)
 • Étkezdei hulladékokból nyerhető szintázisgázok elemzése (Nagy Gábor)
 • Kistelepülések megújuló energiahordozó alapú hőellátása (Dr. Szemmelveisz Tamásné)
 • Levegőtisztaság védelem az Észak-magyarországi régióban (Dr. Wopera Lászlóné)
 • Napkollektorok szerepe a hőtermelésben (Dr. Wopera Lászlóné)
 • Napkolletktoros rendszer hatékonységvizsgálata (Dr. Póliska Csaba)
 • Salaktapadványok leolvasztási lehetőségeinek vizsgálata (Dr. Szűcs István)
 • Stirling motor hőszükségletének biztosítása napkollektorok segítségével (Dr. Palotás Árpád Bence, Dr. Póliska Csaba)
 • Szalma és ocsú (pelyva és gabona, illetve gyommagvak keveréke) tüzeléstechnikai paramétereinek meghatározása (Dr. Póliska Csaba)
 • Szintézisgáz alapanyagául szolgáló étkezdei hulladékok vizsgálata (Nagy Gábor)
vissza fel