Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English
Magunkról

Mérnökök a környezetbarát energiafelhasználásért Alapítvány


Az alapítás időpontja:                1996.
 

Nyilvántartásba vételi szám:    Miskolci Törvényszék, 3PK. 1007/1996/4.sz

 
Az alapítvány székhelye:          3515 Miskolc, Egyetemváros  


Az alapítvány célja:                   A Miskolci Egyetem Energia- és Minőségügyi Intézetében a tüzeléstan, a hőenergia gazdálkodás és kapcsolódó területein az oktatás, a tudományos alkotó tevékenység előmozdítása és fejlesztése, a környezetbarát energiafelhasználáshoz értő mérnökök nevelése, képzése, az elért eredmények publikálásának és a nemzetközi kapcsolatok fenntartásának támogatása. Ennek érdekében az Alapítvány az oktatás, kutatás és egyéb téren támogatja:

ˇ a tanszék által gondozott ágazat és szakirány egyetemi hallgatóinak külföldi részképzését, tanulmányait,
ˇ az intézet oktatóinak, kutatóinak bel- és külföldi tanulmányútjait
ˇ külföldi tanszékek oktatóinak, hallgatóinak fogadását,
ˇ vendégelőadók meghívását,
ˇ oktatóknak, kutatóknak, doktoranduszoknak a nemzetközi tudományos életbe történő mind szélesebb bekapcsolódását, konferenciákon történő részvételi lehetőségeik biztosítását,
ˇ nemzetközi együttműködésen folyó kutatómunkák kapcsolódó feltételeit,
ˇ tanszék-ipari kapcsolatok eddigi rendszerének továbbfejlesztését,
ˇ az Alapítvány profiljába illő, az Energia- és Minőségügyi Intézet által szervezett nemzetközi szakmai rendezvényeket,
ˇ nemzetközi szakmai (energetikai, környezetvédelmi) szervezetek munkájába történő bekapcsolódást,
ˇ könyvek, folyóiratok beszerzését,
ˇ tanszéki információs rendszer bővítését.


A kuratórium elnöke: 
               Dr. Kállay András Arnold,
                                                   egyetemi adjunktus, vezető kutató 


vissza fel