Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English

Tanszéki munkatársak - Dr. Bíró Attila - Publikációs lista

Könyvek és egyetemi jegyzetek:

1. Mélykemencék áramlási térképei. (Maps of flue gas flowing in soaking pits)
TüKI, Miskolc, 1962

2. Tolókemencék áramlási térképei. (Maps of flue gas flowing in pusher furnaces)
TüKI, Miskolc, 1963.

3. Kohászati kemencék, Tankönyv, 1964. (Társszerző: Farkas Sándor)
Tankönyvkiadó V. Bp. 1964.

4. Izzítókemencék. Jegyzet, BME Mech. Techn. Tanszék)
Mérnök Továbbképző Intézet, 1965.

5. Földgáztüzelés hazai tüzelőberendezések alkalmazásával.
Mérnök Továbbképző Intézet, Bp. 1965.

6. Gáztechnikai kézikönyv, II. fejezete. Szerkesztő Dr, Vida.
Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1984, 1991.

7. Hőkezelő berendezések.
Műszaki Könyvkiadó, 1979.

8. Tüzeléstan. Tankönyv, Miskolci Egyetem
Tankönyvkiadó, Bp. 1991.

 

Folyóiratcikkek és előadások.

9. Régi blokksorok mélykemencéinek korszerűsítése.
Kohászati Lapok, 1960. 11.

10. Magas-hőmérsékletű rekuperátorok problémái.
Ipari Energiagazdálkodás, 1961 8-9

11. Hőátadási viszonyok számítása mélykemencékben, modellkísérletek alapján.
Kohászati Lapok, 1962. 9.

12. Hevítő kemencék korszerűsítése.
Kohászati lapok, 1962. 2.

13. Mélykemencék áramlási és hőátadási viszonyainak vizsgálata. Doktori Disszertáció.
NME, Miskolc, 1962.

14. Hevítő kemencék munkaterének korszerűsítése.
Ipari Energiagazdálkodás, 1961.2.

15. Primer hőcserélők problémái.
NME Tudományos ülésszak 1964. ( 39-53 o.)

16. Hőátadás javítása ipari kemencék munkaterében
Kohászati Lapok, 1964, 8.

17 Modernizacija nagravatelnie kolodcev….
Stahl. Moskwa, 1963. 7.

18. Védőatmoszférás izzítás földgáztüzelésnél
Ipari Energiagazdálkodás, 1964. 11.

19. Tűs rekuperátorok telepítése és szerelése és üzembehelyezése.
ETE-TüKI. Ipari Szem. Kiadványa, 1963, 19. o.

20. Metallurgical utilization of natural gas.
Gas Journal, London, 7. Febr. 1967.

21. Kemencék munkaterében létrejövő konv. hőátadás számítása mod.kis. alapján.
Ipari Energiagazdálkodás, 1961. 3.

22. Védőatmoszférás izzítás földgáztüzelésnél.
ETE-TüKI Ip. Szem. Kiadványa 1964.

23. Izotermikus regenerátor elmélete.
Kandidátusi disszertáció MTA. 1964.

24. Mélykemencék korszerűsítése.
ETE-TüKI Ip. Szem. Kiadványa, 1965

25. Védőgázas melegítés ipari kemencékben.
ETE-TüKI Ip. Szem. Kiadv. 1966.

26. Erfahrungen mit der industriellen Erdgas-feuerung
GWI. 1968, 8.

27. RADIBLOKK kemencék építése és alkalma.
ETE-TüKI. Ip. Szem. 1968.

28. A kutatás és az ipar kapcsolatának új modellje.
Otsz. Tud. Tanács kiadványok. 28.sz, Bp. 1973

29. Konvektiver Waermeübertragung durch Aufprall-strahlen.
ENERGETIK, Gliwice, 1978.

30. Földgáztüzelés ipari kemencékben
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, 1970. 5.

31. Blokkgázégők ipari kazánokhoz
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, 1970. 7.

32. Földgázégők speciális igényekhez.
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, 1970. 7.

33. Földgáz alapanyagú védő- és aktívgáz generátorok.
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, 1970, 9.

34. Indirekt fűtés és szárítás földgáztüzelésű berendezésekkel.
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, 1970, 8.

35. Földgáztüzelés tolókemencékben.
ETE-TüKI Ip. Szem. Kiadványai. VII. 1970.

36. Zunderarme Erwaermung in Stossöfen
V. Vedecka Hutnicka Konference, Ostrava, 139-152

37. RADIBLOKK kemencék hőveszteségének vizsgálata.
ETE-TüKI IX. Ip Szem. 1971.

38. Feuerungstechnisce Forschung in Ungarn. Társszerző: I. Csirmaz.
Öl- und Gasfeuerung, 1973, 4.

39. Scale free heating in rolling mill furnaces
NIKEX, Bp. 1971.

40. Researh and production of up to date Combustion equipment in Hungary
NIKEX Technika, 1973.

41. Nagyteljesítményű füstgázgenerátorok
ENERIAGAZDÁLKODÁS, 1973, 11, 12.

42. A jövő útja a hengerműi bugaizzításban
ETE-TüKI Ip. Szem. Kiadványa 1974.

43. Kazetten Waermeübertraeger
ENERGIEANWENDUNG, 1977, 5.

44. Utilization of natural gas in industry
Gas Journal, (GB) 1978, 2.

45. Einfluss des Brennertyps auf die Strahlungs-verheltnisse und konvektiven Waerme-durchgang in Öfen.
Gas Waerme International, 1978, 2.

46. Ehrfahrungen mit der Industriellen Erdgas-feuerung in Ungarn.
GWI. 1976, 7.

47. Hőmérsékleti viszonyok vizsgálata combustor-terekben. (tásszerző Galajda Ágoston).
ETE-TüKI Ip Szem. 1976.

48. Ipari kemencék gázégői.
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, 1976

49. Einfluss der Impuskraft auf der Waerneübertragung in geschlossenen Raum.
G.W.I. 1978. 10.

50. Lánghosszúság hatása a hőátadásra olajtüzelésnél.
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, 1980.

51. Energy consuming equipment and technologycal processes.
ENERGY. Budapest, 1981.

52. Mélykemencék korszerűsítése Diósgyőrben.
Kohászat. 1980. 12.

53. Ütközősugaras rekuperátor.
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, 1980, 12.

54. Waermeübergabe in Waermebehandlungsöfen.
Konference in Ostrava, 1983.

55. Rugalmasan alakítható hőkezelő kemence típusok.
II. Vaskohászati hidegalakító konf., Bp. 1968.

56. Questions of using natural gas in the hungarian industry. (Társszerzők: Majoros S. Dobi S.)
International Gas Conference in Marseilles, 1970.

57. Aktívgáz-generátorok hazai fejlesztése.
IV. Hőkezelési konferencia Győr, 1970. nov.

58. Égési gázok bevezetési módjának hatása a hőátadásra
X. ETE-TüKI (International) conf. 1972. július.

59. Modellezés hatása a kemencekonstrukciók kialakítására.
OMBKE-KGyV. Konf. 0972 Bp.

60. Izzító és hőkezelő kemencék az aluminiumipar számára.
Aluminiumipari Konferencia Sz.fehérvár 1972.

61. Tudományos alapkutatás a TüKI-ben.
XI. ETE-Tüki Ip. Szem.1973.

62. Unterzuchung on Temperature-verhaeltnisse in Kombustor-räume.
Konf, von Energieanwendung, Magdeburg, 1975.

63. Indirekt Beheizte Öfen von RADIBLOKK System.
Hüttenmennisher Tag. Freiberg 1976.

64. Wärmetechnik und Automatizierung der Hüttenöfen.
Konf. In Ostrava. 1977.

65. Hőátadás javítása zsáktűzterekben.
ETE konferencia, Pécs, 1978.

66. Hochgeschwindigkeits-brenner und Wandrekuperatoren.
Wissenschaftlich-technishes Kollokvium, Berlin 978.

67. Távozó füstgázok hasznosítása.
ETE-Csepel Művek Konf. 1978. febr.

68. Auswahl und Bemessung von Industriebrenner
Rac Anwendung von Energie Konf. Postdam, 1978.

69. Indirekt Beheizte Öfen für technische Behandlungen.
Thermprocess 79. Düsseldorf.

70. Einfluss der Flammenlenge in Wärmedurchgang.
TU. Magdeburg. 1981.

71. Auswahl der Brenner für Mehrbrenneröfen
Konf. TU. Gliwice, (Pl), 1980.

72. Energy consuming equipment and Technological process.
X- Int. konf. Ipari energiagazdálkodás. Bp. 1981.

73. Ütközősugaras rekuperátorok.
ETE-TüKI Ip Konf. 1983.

74. Wärmedurchgang in furnaces mit indirect Heizung.
Thermodinamik der Industrieöfen Conf. Ostrava, 983.

75. Ipari kemencék hőmunkája.
ETE-TüKI Ip. Konf. 1983.

76. Possibilities of oxigen enrichments in combustion air.
Conf. on Reheating Furnaces. Ostrava, 1989

77. Elektromos szupersugárzók hőcsereviszonyai.
IV Int. Conf. ME. 1989.

78. Periodisher Betrieb von stoss- und srittmacher Öfen in Walzwerken.
Hutniczke prevadzkach. TU. Kosice. 1990.

79. NOX Emission von erdgasgefeuerten Vergütungsöfen.
XLII Berg- und Hüttenmennischer Tag. Freiberg 1991

81. Biró A:Nox képződés földgáztüzelésű ipari kemencékben.
Energiagazdálkodás, 1992, IV. 144-147.

82. Biro, A: Reduction of NOx Emission from Natural Gas Fired Industrial Furnaces
Acta Technica Acad. Sci. Hung. 105, (3) 1993 pp.

83. Bíró A: Oxigén alkalmazása hengerműi és kovácsüzemi kemencékben
Energiagazdálkodás, 1993. 7. pp. 289-294.

84. Biro, A: Computing of furnace operations. Bíró Mérnök Iroda Budapest, 1994.
(219 pages, for students of Gas Engineering, ME.)

85. Bíró A: Lánghőmérséklet hatása az Nox kibocsájtásra földgáztüzelésnél.
(21. cikk magyar fordítása)

86. Biro, A: Computing of Furnace Operation
VI. Int Sci. Conf of Univ Miskolc, 1994. Proceedings, pp. 53-58.

87. Bíró A: Lángsebesség és NO képződés recirkulációs földgázlángokban
Energiagazdálkodás 1995.6. pp. 244-246.

88. Bíró A: Magyar szab. bej: NOx szegény célszerűen rekuperatív gázégő
ME. szolg. szab. 1995 dec. 3375-Tu/1995.

89. Bíró A: Nox képződés földgáztüzelésnél 1000-1500 K hőmérsékletű terekben
2. Veszprémi környezetvédelmi konferencia. 1995.máj.30. Kiadvány.

90. Bíró A: Nox képződés helye földgázégőknél
Energiagazdálkodás 1995.10. pp.433-436

91. Biro, A: The Location of Nox Formation in Industrial Natural Gas Flames
Univ of Kosice, Int Symp on Furnaces, 1996, Prceedings pp 173-182

91. Biro, A.: Impulse Burner with Flue Gas Recirculation.
X. Int. Conf. on Furnaces, Ostrava, 1996.

92. Biro, A: Herczku, Zs: NOx Emission from Natural Gas Fired Reheating Furnaces
9th International THERMO Conf. MATE, Bp. 1996 pp.258-264

93. Bíró A: Rekuperatív földgázégő füstgáz visszavezetéssel
TÜKI-ETE, Tüzeléstechnika 96 Konf. Miskolc, 1966, Kiadvány, pp.107-116.

94. Bíró A: NOx szegény, célszerűen rekuperatív gázégő.
Magyar szab. bej. Száma: P9600159, 1996 jan. 25. Tulajdonos: Miskolci Egyetem.

95. Bíró,A: Low NOx recuperative burner with firing with natural gas + flue gas mixture-
IV. Clean Air Conference, Lisbon, 1997. Proceedings pp, 27-31.

96. Rajcsányi, Zs. Sólyom. J. Biro, A: Computing of temperature distribution in a research furnace.
10th International Thermo Conference, MATE, Budapest, 18-20. June, 1977. Proceedings, pp. 276-282.

97. Báder, I. Biró, A. Kovács, Andrea: NOx formation in the local temperature of natural gas fired furnaces.
Heat-engines and environmental protection Conf. Tata, May, 1997. Proceedings pp 182-189.

98. Bíró A: Földgáz-füstgáz keverékes gázégő
Magyar szab. bej. P9700849 ME. szolgálati szabadalom 1997 május.6

99. Bíró A: Rekuperatív földgázégő füstgáz visszavezetéssel,
Energiagazdálkodás 1997.4. pp. 149-151.

100. Bíró A: Izzítókemencék NOx emissziója
ETE-TüKI, Tüzeléstechnika 97. kiadványa, pp:59-76

101. Biro, A: Effect of flame temperature on NOx emission at natural gas firing
VIIth International Conf. on Comb, ME. Miskolc 27-29 May 98, Proceedings, pp. 25-41.

102. Biro, A: NO development in a gas fired research furnace.
Int. Symp. of American and Japanese Flame Research Com. Oct 11-15, 1998. Maui, USA. Proceedings, Session 4a.

103. Bíró A: NO development in an oil fired research furnace.
12th Memebers Int, Conf of IFRF. Leeuwenhorst, the Netherlands, 6-8 May, 1998. Proceedings, Vol. II.

104. Bíró A: NO képződés olajtüzelésű kísérleti kemencében (Az előző előadás magyar nyelven).
Energiagazdálkodás, 1999 4. 5-11.old.

105. Bíró A: Európa és a globális felmelegedés.
Északkelet-Magyarország, 1999.2. 6-8 oldal,
Energiagazdálkodás, 1999.6. 40-41. Old.

106. Bíró A: A DV. tolókemencék alsó tűztér Nox emissziójának csökkentése.
Tanulmány a DV. Energiaellátó Kft. Részéra. Bíró Mérnökiroda, 1998.

107. Bíró A: Kohászati kemencék Nox emissziója.
OMBKE, Kohászat. 132. Évfolyam, 99. június-július. (Különszám) 1999. 259-264. old.

108. Bíró A. Sándor P: DUNAFERR tolókemencék környezetvédelmi korszerűsítése.
VIII. Anyag-, energia és környezet-védelmi konferencia, Balatonszéplak, 1999. szeptember. 21-31. old.

109. Bíró A: Kohászati kemencék környezetvédelmi korszerűsítése.
Energiagazdálkodás, 2000. 6. Szám, 36-39. old.

110. Biro, A.Environmental Renewing of Industrial Furnaces.
MicroCAD. ME. 2000. February. 19-26 p.

111. Biro, A: Burners, Combustion and Basic Heat Transfer.
5th European Conf. On. Industrial Furnaces and Boilers. Porto, 11-14 April. 2000. Proceedings, Volume I.

112.Biro, A: The Effect of Impulse Force on the Nox emission of Industrial furnaces.
6th European Conf. on Industrial Furnaces and Boilers, Lisbon. 02-05 April 2002. Volume I.

113. Bíró A: Ipari földgázégők levegőoldali méretezése NOx emisszióra.
XXXVIII. Ipari Szeminárium, ETE-Tüki, Miskolc 2002. Július 3-4. Az előadások CD kiadása.

114. Rézné, K.A, Biro,A: Lángsebesség hatása az égési zajra és az Nox emisszióra

115. Biró,A: Nox emission of high temperature chambers
4th Int.Conf. on Heat Engines and Environmental Protection, Bfüred, 2000. Proceedings.

116. Bíró A: Szempontok ipari kemencék gázemissziójának kutatásához.
TÜZELÉSTECHNIKA 2004, (39. Tüki ipari szeminárium), Dunaújváros, CD-n.

117. Bíró A: NOX emisszió csökkentése hagyományos módszerekkel.
Tüzeléstechnika 2005. (40 ipari szeminárium). CD-n.

118. Bíró A: Lángsugárzás és hőmérséklet izzító kemencékben.
TÜZELÉSTECHNIKA 2006. (41. Ipari Szeminárium.) Dunaújváros, 2006. CD-n.

119. Biro, A: NOx formation in local temperature of natural gas fired reheating furnaces.
BME Int. Conf. 2003, Balatonfüred. Proceedings.

Magyar találmányi bejelentések Bíró Attila feltalálóként való megjelölésével (1960 - 1999.)

Sor-
szám

Cím

OTH
alapszám

Bejelentés napja

121.

Kétrétegű atmoszférával működő ipari kemence ...
(Dr. Diószeghy Dániel 50 %)

BI-67

1960.március 4.

122.

Eljárás és tolókemence fémek illetve acélok izzítására

BI-159

1961. január 24.

123.

Tüzelőberendezés nagy fűtőértékű tüzelőanyagok elégetésére

BI-188

1964. január 16.

124.

Füstgázgenerátor
(Asztalos Zoltán 30 %)

BI-197

1964. július 23.

125.

Kemence anyagtovábbító szervvel fémek reveszegény melegítésére

BI-242

1966. május 16.

126.

Indirekt kupolahűtésű léghevítő

BI-248

1966. július 18.

127.

Sugárzóelemekből épített hőkezelő kemence

BI-270
LEADVA

1967. január 30.
1968. augusztus 13.

128.

Blokkgázégő

BI-300

1968. április 8.

129.

Öntisztító elemekből álló, tetszőleges helyzetben összeszerelhető sugárzó rekuperátor

TU-154

1970. február 9.

130.

Közeghőmérséklettel vezérelt egységgel kombinált szabályozó, előnyösen levegő szabályozásához

KO-2528

1972. augusztus 5.

131.

Rekuperátoros sugárzóelem

KO-2574

1974. február 14.

132.

Tüzelőberendezés fokozat nélkül változtatható lángforma és lánghőmérséklet kialakításához

KO-2610

1973. szeptember 4.

133.

Hőcserélő

TU-178

1977. szeptember 16.

134.

Csökkentett zajszintű berendezés, főként ventilátor
(Egyed E. 25%, Zólyomi Cs. 15 %)

TU-180

1977. november 4.

135.

Sugárzó rekuperátor elem segédhőcsere felülettel

TU-184

1978. március 9.

 

 

vissza fel