Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English

Dr. Bíró Attila

Professzor emeritus
Publikációs lista

Dr. Bíró Attila Dr. Bíró Attila 1931-ben Püspökladányban született. A debreceni Református Kollégiumba járt középiskolába, innen került felvételre a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemre, ahol 1953 ban szerzett kohómérnöki oklevelet.

Első munkahelye a diósgyőri Lenin Kohászati Művek Durvahengerműve, ahol rövid gyakornoki tevékenykedés után a kemencepark gazdája lett. Az ifjú kemencés mérnök már itt kitűnt kollegái közül konstruktivitásával, újító kedvével. Alkotótevékenységét többek között az első hazai U lángjárású mélykemence megtervezése, a kemencék energiafelhasználásának tűs rekuperátorok alkalmazásával megvalósított jelentős csökkentése jellemzi.

1959-ben az egy éve Dr. Diószeghy Dániel professzor által alapított Hőtechnikai Kutatóállomás első munkatársaként a Technológiai Osztályt szervezi, miközben munkatársaival felméri a kohó és gépipar kemencéit, korszerűsítésükre javaslatokat dolgoz ki, társaival kialakítja és szabadalmaztatja a hőátadást intenzifikáló áteresztő falú kemence konstrukciókat.

1962-ben műszaki doktori címet szerez.

1963-ban a tevékenységében és létszámában kibővült Hőtechnikai Kutatóállomásból megalakul a KGM Tüzeléstechnikai Kutatóintézet, amelynek műszaki igazgatóhelyettesévé nevezik ki.

Irányításával a TÜKI fogja össze a hazai kohó és gépipar földgáztüzelésre történő átállításának a feladatát, az akkor kidolgozott és szabadalmazott ipari gázégők még ma is üzemelnek.

Nemzetközileg ismertté teszi a kettős áramlású reveszegény hevítést biztosító kereszttüzelésű kemence konstrukciója.

A kemencék tűztereiben létrejövő áramlások és a hőátadást leíró kutatási eredményeiért 1967-ben elnyeri a műszaki tudományok kandidátusa címet.

Oktató tevékenységet folytat a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen és a Budapesti Műszaki Egyetemen. Megjelenteti Hőkezelő kemencék című könyvét.

1962-től évenkénti rendezvényként elindítja a TÜKI és az ETE közös rendezésű Ipari Szemináriumait. 1965-ben megszervezi a TÜKI-ben az első magyar Lángvizsgáló Konferenciát, melyen részt vesznek a szakma európai vezető tudósai.

A 70-es évektől magyar képviselő a Nemzetközi Gázunió gázfelhasználási munkabizottságában.

Ezen időszakban érdeklődése a közvetett fűtésű acél és alumíniumipari hőkezelő kemencék felé fordul. Kidolgozza és szabadalmaztatja a RADIBLOCK kemence építőelemeket.

1974-ben elnyeri a műszaki tudományok doktora címet.

A 70-es évek végére a TÜKI önálló létesítményei, irodaháza, műhelycsarnokai és égővizsgáló kutatási létesítményei megépülnek és a kutatástól a gyártás, üzembe helyezésig teljes vertikumú fejlesztőintézetté alakul irányítása alatt.

1979-ben Budapestre költözik, ahol a Kohászati Gyárépítő Vállalat tervező irodájának tanácsadója, majd marketingigazgatóként a Külkereskedelmi iroda vezetője. E munkakörén belül két évig vezeti a cég külképviseletét az USA-ban.

1982-től tagja a Magyar Tudományos Akadémia energetikai bizottságának.

1988-tól egyetemi tanár a Miskolci Egyetemen, ahol két évig a Tüzeléstani Tanszék vezetői, illetve a Kohómérnöki Kar dékáni beosztását is betöltötte.

A 90-es években egyetemi tanárként doktori alprogram vezetője és a MTA Nagy Hőmérsékletű hőátadási folyamatokat vizsgáló önálló munkacsoport irányítója.

Dr. Bíró Attila tudóskutatói, menedzseri és egyetemi oktatói tevékenységét mintegy 140 publikáció, ezen belül 5 könyv és 6 jegyzet illusztrálja, számos rangos nemzetközi konferencia tisztségviselője és szereplője.

Munkája elismeréseként többször részesült vállalati, miniszteri és állami kitüntetésben.

vissza fel