Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English

Tanszéki munkatársak - Dr. Farkasné Dr. Mayr Klára - Publikációs lista

1. KÖNYVEK, DISSZERTÁCIÓK

1. Dr. Farkas Ottóné (társszerző): Műszaki Lexikon kiegészítő kötete.
Szakcikkek a gáztüzelés témaköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 1005 old.
          1/a. A fűtő érték, 226. old.
          1/b. A füstgázveszteség, 281. old.
          1/c. Kaloriméter, 286-289. old.
          1/d. Lángvizsgálat, 401-402. old.
          1/e. Gázégő, 482-483. old.

2. Óvári Antal (főszerkesztő): Vaskohászati kézikönyv.
Dr. Farkas Ottóné: 5. fejezet: Tüzeléstan, 693-753. old. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985. 895 old.

3. Dr. Farkas Ottóné: Kohászati kemencék (egyetemi tankönyv). Tankönyv kiadó Vállalat, Budapest, 1985. 515 old. (44498 sz. egyetemi tank.)

4. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Nagy Géza: Tüzeléstan (egyetemi tankönyv)
Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1985. 459 old. (44505 sz. egyetemi tank.)

5. Farkas Ottóné: Vizsgálatok földgázelégetés optimális paramétereinek meghatározására. Egyetemi doktori értekezés. Miskolc, 1972. 117 old.

6. Farkas Ottóné: A távvezetéki földgáz minőségingadozása és ennek következményei a kohászati kemencék hőmunkájára Kandidátusi értekezés, Miskolc, 1979. 141 old.

7. Dr. Farkas Ottóné: Ipari kemencék tüzeléstani számításai (egyetemi tankönyv). Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.478 old. (44547 sz. egyetemi tank.)

8. Révai Új Lexikona 6. kötet, Babits Kiadó, Szekszárd, 2000.
Szócikk író: dr. Farkas Ottóné
          278. old. energetika
          278. old. energetikai rendszer
          279. old. energia
          282-288. energiahordozók
                    284.    1. szén
                    284.    2. kőolaj és olajtermékek
                    284-285. 3. földgáz
                    285.    4. atomenergia
                    285.    5. vízenergia
                    285.    6. szélenergia
                     285-286. 7. nap energia
                    286.    8. geotermikus energia
                    287.    9. bioenergia
          288-289. energiapolitika
          281-282. energiafelhasználás
          280-281. energiaellátás
          280-281. energiaátalakítás

9. Dr. Farkas Ottóné életrajz. Révai új lexikona 6. kötet, Babits Kiadó, Szekszárd, 2000. 778. old.

10. Révai Új Lexikona 7. kötet, Babits Kiadó, Szekszárd, 2002.
Szócikk író: Dr. Farkas Ottóné
          77. old. feketekőszén
          569-570 old. földalatti földgáztárolás
          596-598. fóldgáz
          598. old. földgázbányászat
          598. old. földgázkút
          596-597. old. földgázkezelés

11. Révai Új Lexikona ll. kötet, Babits Kiadó, Szekszárd, 2003. Szócikkíró: Dr. Farkas Ottóné
          431. old. kazánok - tüzeléstechnika

12. Révai Új Lexikona 12. kötet, Babits Kiadó, Szekszárd, 2003. Szócikkíró: Dr. Farkas Ottóné
          91-94. old. kohászat
          93. old. kohászati ÜZemek késztennékei
          94. old. kohászati szabványok
          93-94. old. kohászati szakemberképzés

13. Révai Új Lexikona XIII. kötet, Babits Kiadó, Szekszárd, 2004.
Dr. Farkas Ottóné
          118-119. old. Láng Gépgyár
          227. old. légszennyeződés
          931. old. szócikk író F. Oné

14. Révai Új Lexikona XIV. kötet, Babits Kiadó, Szekszárd, 2004.
Dr. Farkas Ottóné
          431-432. old. metallográfia
          432-434. old. metallurgia
          943-945. old. nagyolvasztó
          1003. old. szócikk író, F.Oné


2. EGYETEMI JEGYZETEK

1. Dr. Farkas Ottóné: Tüzeléstani példatár. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Misko1c, 1956. 146 old. (Táska szám: 41613)

2. Dr. Farkas Ottóné: Kohászati kemencék példatár. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966. 344 old. Jegyzet szám: 14-630

3. Dr. Farkas Ottóné: Kohászati kemencék (laboratóriumi gyakorlatok) Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 277 old. J 14-705

4. Dr. Farkas Ottóné: Technológiai kemencék tervezése. Tankönyvkiadó, Budapest, 1975. 244 old. J 14-1202

5. Dr. Farkas Ottóné: Gáztüzelés laboratóriumi gyakorlatok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.245 old. J 14-1198

6. Dr. Balogh István - Szűcs István - Woperáné dr. Serédi Ágnes: Levegőtisztaságvédelmi módszerek és berendezések.
Szerkesztette: Dr. Farkas Ottóné. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 190 old. J 14-1239

7. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Nagy Géza: Tüzeléstan, kemencék 1. Tankönyv kiadó, Budapest, 1979. 442 old. J 14-1313

8. Dr. Farkas Ottóné - Szerzőtársak: Tüzeléstan, kemencék 1. Laboratóriumi gyakorlatok. NME Sokszorosító, Miskolc, 1976. 50 old.

9. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Nagy Géza - Gáspár Jenő: Energiagazdálkodás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1979. 144 old. J 14-1384

10. Dr. Farkas Ottóné: Tüzeléstan, kemencék II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982. 496 old. J 14-1314

11. Woperáné dr. Serédi Ágnes - Dr. Farkas Ottóné - Grán József: Kohászati kemencék atlasz. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982. 247 old. J 14-1450

12. Dr. Nagy Géza - Matyus Béla: Kemencék építőanyagai 1-11. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. 140 old. J 14-1385, Lektorálta: Dr. Farkas Ottóné

13. Dr. Nagy Géza: Kemencék építőanyagai III. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. 182 old. J 14-1386 Lektorálta: Dr. Farkas Ottóné

14. Németh Miklós: Műszaki hőtan II. Tüzelőanyagok és égésük. Pécs, Pollack Mihály Műszaki Főiskola Nyomdája. 1980. 149 old. Lektorálta: Dr. Farkas Ottóné

15. Dr. Mikó József: Kemencék hőtana II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981. 7 121 old. J 14-1452 Lektorálta: Dr. Farkas Ottóné

16. Dr. Farkas Ottóné - Varga István - Grán József - Dr. Szemmelveisz Tamás: Tüzeléstani számítások. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. 224 old. J 14-1552

17. Dr. Nagy Géza - Dr. Farkas Ottóné - Gáspár Jenő - Barkai Barnabás: Kohászati energetika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. 179 old. J 14-1567

18. Németh Miklós: Műszaki hőtan Ill. A hőenergia továbbítása. Pécs, Pollack Mihály Műszaki Főiskola Nyomdája, 1986. 170 old. Lektorálta: Dr. Farkas Ottóné

19. Dr. Farkas Ottóné: Gázok tüzeléstana 1. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 245 old. J 14-1649

20. Dr. Farkas Ottóné: Ipari kazánok. Miskolci Egyetem, Kohómérnöki Kar, Tüzeléstani Tanszék, Miskolc, 1977. 1-120. old. (PHARE program kiadvány)

21. Dr. Farkas Ottóné: Ipari kazánok tüzeléstani számításai. Miskolci Egyetem, Kohómérnöki Kar, Tüzeléstani Tanszék, 1998. 1-100 old. (DUNAFERR ALAPÍTVÁNY támogatású)


3. OKTATÁSI SEGÉDLETEK 

a Nehézipari MÚszaki Egyetem - később Miskolci Egyetem - Tüzeléstani Tanszékén folyó graduális és postgraduális oktatáshoz

1. Dr. Farkas Ottóné: Útmutató a Tüzeléstan és a Kemencék c. tantárgyak elsajátításához levelező hallgatók részére. NME Sokszorosító, Miskolc, 1959. 28 old.

2. Dr. Farkas Ottóné: Rekuperátorok tervezési irányelvei és számítása. NME Sokszorosító, Miskolc, 1967. 52 old.

3. Dr. Farkas Ottóné: Rekuperátorok tervezési irányelvei és számítása (átdolgozott kiadás) /Tü. 76-1980/ NME Sokszorosító, Miskolc, 1976. 58 old.

4. Szentiványiné Csépányi Judit: Regenerátorok tervezése (szakirodalmi öszszeállítás) /Tü. 1743/
Szerkesztette és szakmailag ellenőrizte: Dr. Farkas Ottóné NME Sokszorosító, Miskolc, 1978. 151 old.

5. E.A. Kapusztyin - A.M. Kulakov - P.L. Szmacskov - T.V. Benegyeszjuk - V.A. Maszlov - Dr. Farkas Ottóné - Szemmelveisz Tamás: Matematicseszkoje modelirovanyije processzov nagreva i tyeploobrabotki izgyelij v kamernoj pecsi
Zsdanovszkoj Metallurgicseszkij Insztitut, Zsdanov, 1979. pp. 1-55.

6. Dr. Farkas Ottóné: Módosítások a Farkas Ottóné dr.: Gáztüzelés c., J 14-1198 sz. jegyzethez /Tü. 83-3643/ NME Sokszorosító, Miskolc, 1983. 1-3 old.

7. Dr. Farkas Ottóné: Módosítások a Farkas Ottóné dr.: Technológiai kemencék tervezése c., J 14-1202 sz. jegyzethez /Tü. 84-110/ NME sokszorosító, Miskolc, 1984. 1-6 old.

8. Dr. Farkas Ottóné: Izzító kemence füstgázatmoszférájának ellenőrzése gázkromatográffal. Miskolc, NME Sokszorosító 1978. 1-9 old.

9. Dr. Farkas Ottóné: Égéselméleti és tüzelésellenőrzési diagramok. NME Sokszorosító, Miskolc, 1984, 1-11. old.

10 Dr. Nagy Géza - Bárdos István: Tűzállóanyagok tömörségi mutatóinak meghatározása (laboratóriumi mérési ismertető). NME Sokszorosító, Miskolc, 1985. 1-7 old.
Szakmailag ellenőrizte: Dr. Farkas Ottóné

11. Dr. Nagy Géza - Csicsely Tibor - Bárdos István: Tűzállóanyagok terhelésalatti lágyulásának meghatározása (mérési ismertető). NME Sokszorosító, Miskolc, 1985. 1-13 old.
Szakmailag ellenőrizte: Dr. Farkas Ottóné

12. Dr. Szűcs István - Dr. Szemmelveisz Tamás - Sz. A. Krupennyikov: Szilárd acél és nyersvasolvadék fázishatárán kialakuló hőátadási tényező meghatározása (laboratóriumi mérési ismertető) NME Sokszorosító, Miskolc, 1985. 1-16 old.
Szakmailag ellenőrizte: Dr. Farkas Ottóné

13. Gárdus Zoltán - Dr. Farkas Ottóné: Magyar-angol szószedet, tüzeléstan-automatika tárgyköréből, szakaszos üzemű, hőkezelő harangkemencék témakörből. Miskolci Egyetem, Tüzeléstani Tanszék, 2001. Sokszorosító, 1-14 old.


4. SZAKCIKKEK, TANULMÁNYOK MAGYAR ÉS IDEGEN NYELVEN

1. Farkas Ottóné: Füstgáz okozta korrózió jelenségek. Kohászati Lapok, 1958, 10-11. sz. 504-508. old.

2. Farkas Ottóné - Dr. Diószeghy D. - Nedea E. - Dojcsák 1. - Mogyorósi L.- Gáspár J.: Tanulmány a Lenin Kohászati Művek Acél-öntödéjében készült nagy krómtartalmú, tűs rekuperátorok jellemzőinek vizsgálatáról. LKM Sokszorosító üzem, Miskolc, 1959. 72 old.

3-4. Farkas Ottóné - Dr. Diószeghy D. - Dojcsák J. - Péntek I.: Áteresztő falú kis kovácskemence összehasonlító vizsgálata.
Kohászati Lapok, 1960.5. sz. 226-231. old.
Kohászati Lapok, 1960.6. sz. 283-286. old.

5. Dr. Farkas Ottóné: Tanulmány néhány barnakőszénfajta minőségellenőrző vizsgálatának tapasztalatairól. NME Sokszorosító, Miskolc, 1967. 14 old.

6. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Diószeghy D. - Grán J. - Várallyai B.: Tanulmány védőgázas hőkezelő kemence kialakításáról és hőkezelési kísérletekről R3 és DM05 ötvözött acélokkal. LKM Sokszorosító Üzem, I Miskolc, 1967. 21 old.

7. Dr. Farkas Ottóné: Tanulmány hazánk kohászati energiaviszonyairól a szocialista államok együttműködésének tükrében. NME Sokszorosító, Miskolc, 1967. 23 old.

8. Dr. Farkas Ottóné: A földgáz égési folyamata és égéselméleti paraméterei A "Korszerű földgáztüzelésű kohászati kemencék tervezése és építése" c. mérnök továbbképző tanfolyam kiadványa. NME Sokszorosító, Miskolc, 1971. 14-26. old.

9. Dr. Farkas Ottóné: Földgázlángok típusai, lángparaméterek. A "Korszerű földgáztüzelésű kohászati kemencék tervezése és építése" c. mérnöktovábbképző tanfolyam kiadványa. NME Sokszorosító, Miskolc, 1971. 26-32. old.

10. Dr. Farkas Ottóné: Lángvizsgálat-égővizsgálat. A "Korszerű földgáztüzelésű kohászati kemencék tervezése és építése" c. mérnöktovábbképző tanfolyam kiadványa. NME Sokszorosító, Miskolc, 1971. 32-41. old.

11. Frau Dr. O. Farkas: Die Lage der metallurgischen Energietrager Förderung und Versorgung unseres Landes von Ausruf der Raterepublik bis heute. Nehézipari Műszaki Egyetem Idegennyelvű Közleményei. XXXII. köt. Miskolc, 1972. 301-320. old.

12. Dr. Farkas Ottóné: Vizsgálatok földgázelégetés optimális paramétereinek meghatározására. Az 1972. évi "Tüztér-technológiai tér" c. tudományos ülésszak kiadványa. NME Sokszorosító, Miskolc, 1973. 8-20. old.

13. Dr. Ing. O. Farkas: Untersuchungen an Niederdruck-Erdgas-brennern Kurzreferat 3. Fachtagung Reaktionsapparate Technische Hochschule, Magdeburg, 1973. július pp. 2.

14. Frau Dr. Ing. O. Farkas: Die Bestimmung optimaler Parameter bei der Verbrennung von Erdgas. Energieanwendung, 1976.4. pp.1l3-118.

15. Dr. Farkas Ottóné: Vizsgálatok a földgáz elégetésekor jelentkező optimális paraméterek meghatározására. Bányászati és Kohászati Lapok, Kohászat 1973. 12. sz. 539-544. old.

16. Dr. Farkas Ottóné - Mikó József: Szilárd betéttel dolgozó SM-kemence hőtechnikai munkájának értékelése. A Tüzeléstani Tanszék 1975. évi nemzetközi tudományos ülésszakának kiadványa. NME Sokszorosító, Miskolc, 1976.45-60. old.

17. Dr. Dipl. Ing. Klára Farkas – József Mikó: Untersuchtmg der Warmetechnischen Arbeit eines mit festem Einsatz arbeitenden Siemens-Martin Ofens. Referate Berg- und Hüttenmannischer Tag (Heft D) Bergakademie Freiberg, 1976. pp. 29-31.

18. Dr. Dipl. Ing. Klára Farkas: Struktur und Warmetechnische Eigenschaften der Flamme eine Erdgas-Industriebrenners. Referate Berg- und Hüttenmannischer Tag (Heft D). Bergakademie Freiberg, 1976. pp. 47-49.

19. Farkas Klára - Nagy Géza:
- Methoden der Vennindenmg der Verzlmdenmg und der Entkohlung die auch in den traditionellen Walzverköfen anzuwenden sind
- Metod umensenija okalinaobrazovanija i dekarbonizacija, primenjamüh, v öbucsnüh pecsaj prokatnogo ceha
ETE- TÜKI XV. Ipari Szemiárium különkiadás a Miskolc, 1977. X. 5-7. 19-20. old.

20. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Nagy Géza: A revésedés és dekarbonizáció csökkentésének hagyományos hengerműi kemencékben is alkalmazható módszere. Energiagazdálkodás, XVIII. évf. 1977. 11. 512-518. old.        .

21. Dr. Ing. Klára Farkas: Struktur und Warmetechnische Eigenschaften der Flamme eines Erdgas-Industriebrenners. Energieanwendung, 1977. Sept. Beft 9. pp. 275-281.

22. Farkas K. - Szűcs 1. - Mikó 1.: Die Wirkung einer erhöhten Sauerstoffanwendung in SM-Öfen. Berg- und Hüttenmannischer Tag, Freiberg, 1978. Referate Heft D, Reiche 4. pp. 26-28.

23. Dr. Farkasová a kol.: Varianta sposobov merania modemymi metodami na izotermickom pecom modeli a jej pouzitie II zihacich peci chudobnych na tvorbu okuji. Zbornik Prednások z Konferencie "Hospodáme vyuzitie paliv v premyselnych peciach" Kosice, 1979. pp. 81-96.

24. Dr. Farkas Ottóné - Szemmelveisz Tamás: A földgáz minőség-változásának hatása az égési és hőátadási folyamatokra (előadáskivonat ) "A hőátadás és a technológiai folyamat kölcsönhatása ipari kemencékben" c. tudományos ülésszak programfüzete. NME Sokszorosító, Miskolc, 1979. 10. old.

25. Farkas K. - Palócz M.: Der Einfluss der Veranderung der Brenngas-qualitat auf den Verbrennungs- und Warmeprozess in Öfen der Hüttenindustrie. Berg- und Hüttenmannischer Tag, Freiberg, 1979. Referate Heft C. Reich Ill. pp. 95-97.

26. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Mikó József- Szűcs István - Takács István: Szilárd légszennyezők képződésének csökkentési lehetőségei oxigénfúvatással Üzemelő SM-kemencéknél. ETE miskolci csoport, XVII. Ipari Szeminárium előadás gyűjtemény, Miskolc, 1979. 63-75. old.

27. Dr. Farkas Ottóné - Szerzőtársak: Hidegmodell-vizsgálatok eredményei alapján megtervezett izzítási kísérletek és azok fémtani tapasztalatai. Bányászati és Kohászai Lapok, Kohászat, 1979. 8. 333-339. old.

28. Dr. Farkas Ottóné - Szemelveisz Tamás: A távvezetéki földgáz minőségingadozása és ennek hatása a kemencék hőmunkájára. Bányászati és Kohászati Lapok, Kohászat, 1980. 1. 10-16. old.

29. Dr. Farkas Ottóné - Szemmelveisz Tamás - Dr. Palócz Mihály: Energia megtakarítás földgáztüzelésű kemencéknél a fűtőgáz minőségingadozásából fakadó veszteségek csökkentése Útján. XVIII. Ipari Szeminárium, Miskolc, 1980. VI. 2-4. 49-54. old.

30. Klára Farkas - Tamás Szemmelveisz: Regressionsanalyse des Einflusses von Reizgasparameterschwankungen auf den Wirkungsgrad von Öfen. Energieanwendung, 1980.3. pp. 89-90.

31. Doc. Dr. Ing. Klára Farkas: Moznost provozu pnlmyslovych peci s usporou energie pri kolisavych kvalitách topného plynu (zemni plyn). Sbornik, 1980, 227-237. Ostrava-Trinec

32. Dr. Klára Farkas - Tamás Szemmelveisz - István Varga: Erfahrungen bei der Modellierung des konvektiven Warmeüberganges in Industrieöfen. Energieanwendung, 1980. 6. pp. 205-207.

33. Dr. Ing. Klara Farkas - Prof. Dr. sc. techno Wemer Neidel: Zu Ergebnissen der F orschungsarbeit auf dem Gebiet der Feuerungstechnik an der Technischen Universitat Miskolc und der Teclmischen Rochschule Magdeburg. Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Rochschule, Magdeburg, 1980. Reft 6. pp. 1-6.

34. Dr. Farkas Ottóné: A távvezetéki földgáz minőségingadozásának következményei a hazai vaskohászat energiagazdálkodásában. Bányászati és Kohászati Lapok, Kohászat, 1981. 5. 202-205. old.

35. Farkas, K.: Möglichkeiten der Verminderung von Energieverlusten beim Betrieb von Industrieöfen mit schwankenden Gasqualitaten. Berg- und Hüttenmannischer Tag, Freiberg 1981. Referate Reft C, Reiche III. (Kurzreferate)' pp. 46-47.

36. Dr. Géza Nagy - Dr. Ottóné Farkas: Metod podavlenyija nyeblagoprijátnÜh termohimicseszkih processzov, proizhodjascsihszja v nagrevatyelnÜh pecsah prjamogo nagreva prokatnüh cehov, sz celju ekonomii energii i materiala. Publications of the Teclmical University of Heavy Ind. Series B, Metallurgy, Vol. 34. Fasc. 4. pp. 215-230. Miskolc, 1982.

37. Frau K. Farkas: Möglichkeiten der Vennindenmg von Energieverlusten beim Betrieb von Industrieöfen mit schwankenden Gasqualiuiten. Publications of the TechnicaI University of Heavy Ind. Series B, Metallurgy, Vol. 34. Fasc. 4. Miskolc, 1982. pp. 205-215.

38. Dr. Klára Farkas: Möglichkeiten der Erhöhung der Brennstoffausnutzung in Erdgasbefeuerten Glüchöfen. Zbornik, nové vedeckoteclmické poznatky v hutnictve, Kosiece, 1982. pp. 1-11.

39. Klára Farkas: Möglichkiten der Senkung von Energieverlusten beim Betrieb von Industrieöfen mit schwankenden Gasqualitaten. Energietechnik, 32. Jg. Heft 8. Aug. 1982. pp. 303-304.

40. Neidel, W. - Farkasné Mayr Klára: A leg(ljabb lángvizsgálati kutatások eredményei a magdeburgi és a miskolci műszaki egyetemek együttműködése tükrében. A NME közleményei, Ill. sorozat, Gépészet, 29. köt. 1-3. füzet. Miskolc, 1982. 101-120. old.

41. Dr. Frau Otto Farkas: Analyse der sich in Industrieöfen Abspielenden Temperatur- und Warmetauschverhaltnisse mit Hinsicht auf die andernde Brenngasqualitat. XXI. Industrieseminar, Miskolc, 1983. pp. 439-453.

42. Dr. Farkas Ottóné : Ipari kemencékben lezajló hőmérsékleti és hőcsereviszonyok elemzése, különös tekintettel a fűtőgáz változó minőségére. XXI. Ipari Szeminárium, Miskolc, 1983.381-392. old.

43. Dr. Farkas Ottóné - Haller János - Grán József: Szálasanyaggal szigetelt, valamint hagyományosan falazott izzítókemence összehasonlító vizsgálatának eredményei. NME Tüzeléstani Tanszék IV. tudományos Ülésszakának előadásgyűjteménye, Miskolc, 1983.5-26. old.

44. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Szemmelveisz Tamás - Grán József - Dr. Kapros Tibor - Török István: Acélbetét melegedési sebességének kísérleti meghatározása. NME Tüzeléstani Tanszék IV. tudományos ülésszakának előadásgyűjteménye, Miskolc, 1983.79-90. old.

45. Dr. Nagy Géza - Dr. Farkas Ottóné - Grán József: Olefingyári pirolizáló kemencék várható falazattartósságának meghatározása. NME Tüzeléstani Tanszék IV. tudományos ülésszakának előadásgyűjteménye, Miskolc, 1983. 165-176. old.

46. Dr. Farkas Ottóné: Ipari kemencékben lezajló hőmérsékleti hőcsereviszonyok elemzése, különös tekintettel a fűítőgáz váltakozóminőségére. Energiagazdálkodás, 1983. ll. 491-494. old.

47. Farkas K.: Möglichkeiten zur Senkung von Energieverlusten beim Befeuern von Industrieöfen mit Gas schwankenden Qualitat. Gaswarme International, 1984. 1. pp. 28-30.

48. Géza Nagy, Klára Farkas und Tamás Szemmelveisz:L Einfluss eines Silikatschutzüberzugs auf den Warmeübergang beim Erwarmen von Stahlwerkstücken. Energieanwendung, 1984. 2. Marz/April. pp. 67-68.

49. Dr. Farkas Ottóné: A tüzeléstechnika fejlesztési feladatai az energiahordozó-struktúra változás szellemében. Bányászati és Kohászati Lapok, Kohászat, 1984. 5. 193-196. old.

50. Dr. Farkas Ottóné: Módszer az ingadozó inerttartalmú földgázok égéselméleti jellemzőinek meghatározására. Bányászati Kohászati Lapok, Kohászat, 1984. 8. 361-362. old.

51. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Szemmelveisz Tamás: Kamrás hőkezelő kemence-munkatér áramlási viszonyainak vizsgálata. IV. Áramlásmérési kollokvium előadásgyűjteménye. Miskolc, 1984. november 8-9. 55-60. old.

52. Nagy, G. - Farkas, K. - Szemmelveisz T. - Steinhardt, R. - Feibicke, U.: Der Einfluss des Silikatübrzuges auf den Warmeübergangsprozess. Kurzreferat. Wissenschaftliches Kolloquium. Rationelle Energie¬anwendung in Industrieöfen. Referateheft 1984. Freiberg pp. 12.

53. Farkas, K. - Szemmelveisz, 1.: Ergebnisse von Untersuchungen zur Optimierung der Erwarmung von Stahlblöcken in einem moderneren Schmiedeofen. Kurzreferat. Wissenschaftliches Kolloquium. Rationelle Energieanwendung in Industrieöfen. Referateheft 1984. Freiberg pp. 42-43.

54. Dr. Klára Farkasová: Uspora energie snizovánim tepelnych ztrát v zelezánrskych a ocelárskych pecich. Zbornik. Tepelná Technika V Hutnim Prumyslu. Osztrava- Trinec 1984. pp. 51-55.

55. Dr. Farkas Ottóné és munkatársai: Acélbetét melegedési sebességének kísérleti meghatározása. Bányászati és Kohászati Lapok, Kohászat, 1985.7.289-291. old.

56. Dr. Farkas Ottóné: A racionális energiagazdálkodás megvalósításának tüzeléstechnikai feladatai a hazai vaskohászatban. N1V1E 250. évi Jubileumi Kohászati Konferencia kiadványa, Miskolc, 1985. 1-16. old.

57. Dr. Mikó J. - Dr. Szűcs 1. - Dr. Farkas Oné - Solymár A.: FeSi ötvözet gyártó ívfényes kemencék hulladékhő visszanyerési lehetőségének vizsgálata. ETE- TÜKI Ipari Szeminárium kiadványa, Miskolc, 1986. július 2-4. 159-172. old. Energiagazdálkodás, 1987.2. 64-68. old.

58. Dr. Farkas Ottóné: TÜzeléstechnikai teendőink a hazai vaskohászat további energiafelhasználásának csökkentéséért. BKL, Kohászat 1986. 6. 174-178. old.

59. G. Nagy - K. Farkas - T. Szemmelveisz -R. Steinhardt - U. Feibicke: Einfluss eines silikatischen Überzuges auf den Warmeübergangsprozess. Freiberger Forschungshefte (Bergakademie Freiberg, 1986) VEB Deutscher Verlag fur Gnmdstoffindustrie. Leipzig, 1986. A.738 pp. 34-44.

60. K. Farkas - T. Szemmelveisz: Ergebnisse der Optimierung der EIWarmung von Stahlblöcken in einem modernen Schmiedeofen. Freiberger Forschungshefte (Bergakademie Freiberg, 1986) VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie. Leipzig, 1986. A. 743 pp. 62-71.

61. Dr. Farkas Ottóné: A kemencék füstgázveszteségének csökkentésével elérhető tüzelésteclmikai eredmények és hatásuk az energiafelhasználásra. ETE- TÜKI Ipari Szeminárium XXV. kiadványa. Miskolc, 1987. november 9-ll. 297-308. old.

62. Farkas, Klára: Energieeinspanmg durch Abgaswannenutzung in Kammerglühöfen. Berg und Hütten mannischer Tag Referate Heft D. p. 57. (Kurzreferat). Freiberg, 1988. június

63. Klára, Farkas: UmweJtverschmlltzllng der Gaserzellgllng und der Gasheizung in der Ungarischen Eisenmetallurgischen Betrieben sowie die Ergebnisse deren Venninderung. Publications of the Technical University for heavy Industry, Series B Metallurgy, Volume 37. Fasc. 2-3., Miskolc, 2989. pp. 107-130.

64. Klára, Farkas: Energieeinsparung durch Abgaswarmenutzung in Industrieöfen. Publications of the Technical University for heavy Industry, Series B Metallurgy Volume 37. Fasc. 2-3. Miskolc, 1989. pp. 131-146.

65. Farkas Ottóné: Hőkezelő és izzítókemencék füstgázainak rekuperátoros gázégővel elérhető hőhasznosítási eredményei. Bányászati és Kohászati Lapok-KOHÁSZAT 1990. 2. szám. 65-70. old.

66. Dr. Mikó 1. - Dr. Farkas Oné - Balla L. - Sóvágó Gy.: Hazai gipsznyersanyagok hőkezelési lehetőségeinek vizsgálata. Építőanyag, 1990. 2. szám. 18-21. old.

67. Farkas Ottóné - Varga Gyula: A rekuperátoros gázégőkkel elérhető energiamegtakarítás további eredményei I. Bányászati és Kohászati Lapok-KOHÁSZAT 1992. március-április 114-116. old.

68. Farkas Ottóné - Varga Gyula: A rekuperátoros gázégőkkel elérhető energiamegtakarítás további eredményei II. Bányászati és Kohászati Lapok - KOHÁSZAT 1992. június 215-221. old.

69. Dr. Farkas Ottóné - Gárdus Zoltán: Hőmegtakarítási, valamint kemence vezérlési és szabályozási eredményeink egyedi tervezésű, elektromos ellenál1ásfűtésü, laboratóriumi vákuum munkaterű hőkezelő kemencénél. TÜK.I-ETE XXXI. Ipari Szeminárium kiadványa, 83-93. old. Miskolc, 1995. július 6.

70. Dr. Farkas Ottóné - Drofti Zoltán: Olajtüzelésű ipari kazánok energetikai és környezetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai. Publications of the University of Miskolc, Series B, Metal1urgy Volume 39. Fasc 1. p. 315-324. Miskolc, 1995. szeptember

71. Dr. Farkas Ottóné: A fenntartható gazdaság, az energiagazdálkodás és a környezetvédelem néhány dilemmája az ezredforduló küszöbén. Kohászat, 1999. november-december p. 439-444.

72. Dr. Farkas Ottóné - Sal1ai Zsuzsa: Lángcsöves HDK-12000 tip. gőzkazán mÜködtetésének hatásfok elemzése. Energiagazdálkodás, 2000. november 11. sz. p. 13-15.

73. Gárdus Zoltán - Farkas Ottóné: Szakaszos üzemű hőkezelő kemencék hőtechnikai modellezése. Kohászat, 2001. március p. 73 - 77.

74. Szemmelveisz K., Ávéd 1., Szűcs 1., Farkas K.: Waste Wood-Brown Coal Plant Boiler. 2003 International Scientific Conference, Section Energy and Fluid Engineering, microCAD. Miskolc p. 141-146.

75. Gárdus Zoltán - Farkas Ottóné Dr: Szakaszos üzemű, elektromos ellenállás-fűtésű kemence egyrétegű szálkerámiai alapanyagú falazatának optimális falvastagsága. Kohászat 2003. 3. 128-131.

76. Gárdus Zoltán – Dr. Farkas Ottóné: Szakaszos üzemű, elektromos ellenállás-fűtésű kemence, egyrétegű szálkerámia alapanyagú falazatának optimális vastagság meghatározása, az energiatakarékosság érdekében. ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁG, GAZDASÁG-KUL TÚRATUDOMÁNY, 2003. 1-2. pAl-49.

77. Farkas Ottóné: A XXI. század energetikai kihívásai. Energiagazdálkodás. 2004. 1. szám. 3-10.

78. Farkas Ottóné, Gárdus Zoltán: Javaslatok az energiatakarékosabb hőkezeléshez. ENERGIA GAZDÁLKODÁS, 2005.6. szám. p. 13-17.


5. MONOGRÁFIÁK, ISMERTETŐK

1. Farkas Ottóné: W. Heiligenstaedt: "Ipari kemencék hőtechnikai számítása" c. könyv recenziója. Kohászati Lapok, 1959.4. 169-171. old.

2. Dr. Farkas Ottóné: A Tüzeléstani Tanszék története. Kohászati Lapok, 1968.2. 11-12. old.

3. Dr. Farkas Ottóné - Szűcs István: A Tüzeléstani Tanszék története. NME Közleményei XXI. köt. Miskolc, 1974. 73-75. old.

4. Dr. Farkas Ottóné: Dr. Antal Boza József (nekrológ) Bányászati és Kohászai Lapok, Kohászat, 1975. 8. 366. old.

5. Dr. Farkas Ottóné: The history and the present activity of the department for firing sciences of the Technicai University for Heavy Industry. NME Sokszorosító, Miskolc, 1975. 6 old.
Naucsnaja gyejatyeljnosztj u pedagogicseszkaja rabota kafedrü gorenija universziteta tjakeloj promüslennosztyi. NME Sokszorosító, Miskolc, 1975. 7 old.
Kurzes Bekanntmachen des Feuenmgsklmde Lehrstuhls der Schwerindustriellen Technischen Universitat. Miskolc und seine Gegenartige Tatigkeit. NME Sokszorosító, Miskolc, 1975. 6 old.
A Nehézipari Műszaki Egyetem Tüzeléstani Tanszékének története, ill. mai tevékenysége. NME Sokszorosító, Miskolc, 1975.6 old.

6. Dr. Farkas Ottóné: A Tüzeléstani Tanszék tudományos kutatómunkája. A Tüzeléstani Tanszék 1975. évi nemzetközi tudományos ülésszakának kiadványa. NME Sokszorosító, Miskolc, 1976. 10-24. old.

7. Dr. Farkas Ottóné - Grán József: Dr. Diószeghy Dániel élete és munkássága. Emlékkötet. NME Közleményei, Kohászat, 22. köt. 2. füzet. Miskolc, 1976. 133-165. old.

8. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Simon László: Dr. Antal Boza József élete és munkássága. Emlékkötet. NME Közleményei, Kohászat, 22. köt. 3. füzet. Miskolc, 1976. 169-187. old.

9. Dr. Farkas Ottóné: ,,Ipari kemencék" szakmérnökképzés kezdődik a Nehézipari Műszaki Egyetemen. Bányászati és Kohászati Lapok, Kohászat, 1977. 5. 209-210. old.

10. Dr. Farkas Ottóné: A Tüzeléstani Tanszék tevékenysége vaskohászatunk szénhidrogén energiahordozóinak gazdaságos felhasználásában, a Szovjetunió adta lehetőségek tükrében. NME Közleményei, Miskolc, II. Kohászat, 24. köt. 1. füzet, 1978. 43-58. old.

11. Farkas Ottóné: A NME Tüzeléstani Tanszéke jelentősebb tudományos eredményei. NME Közleményei, II, Kohászat, 25. kötet, 1979. 127-140. old.

12. Dr. Farkas Ottóné: A Tüzeléstani Tanszék oktatási és kutatási területe. Nehézipari Műszaki Egyetem (ismertető kötet) Miskolc, 1979. 74-75. old.

13. Dr. Farkas Ottóné: A tudományos diákköri tevékenység főbb célkitűzései, tapasztalatai és eredményei. Felsőoktatási Szemle, XXX. 1981. 12. 725¬730. old. és a XV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia kiadványa, N11E Sokszorosító, Miskolc, 1981. IV. 15.

14. Dr. Farkas Ottóné: Emlékezés Balázs István egyetemi tanárra, születésének 100. évfordulóján. BKL, Kohászat, 1982.3. 121-122. old.

15. Energiahordozók gazdaságos felhasználása ipari kemencékben. NME Tüzeléstani Tanszék IV. tudományos ülésszak előadásgyűjteménye. NME Sokszorosító, Miskolc, 1983. 1-228. old. Társszerkesztő: Dr. Farkas Ottóné

16. Dr. Farkas Ottóné: Tájékoztatás diplomaterv pályázatokról. Bányászati és Kohászati Lapok, Kohászat, 1989. 5., 126. old.

17. Dr. Farkas Ottóné: Tájékoztató diplomaterv pályázatról. Bányászati és Kohászati Lapok, Kohászat, 1989. 11. 530. old.

18. Dr. Farkas Ottóné: Beszámoló külföldi tanulmány útról. Bányászati Kohászati Lapok, Kohászat, 1989. 12. 553-554. old.

19. Dr. Farkas Ottóné: Emlékezés Diószeghy professzor életútjának főbb eseményeire. Miskolc, 1990. május 17. Diószeghy ösztöndijas volt kohómérnök hallgatók 1. Tudományos Ülésszaka. Előadás.

20. Dr. Farkas Ottóné: Tájékoztató az 1990. évi dipiomaterv-pályázat eredményeiről. BKL Kohászat, 1990. ll. 507-508. old.

21. Dr. Farkas Ottóné: Obituary for Professor Dániel Diószeghy on the 25th anniversary of his death VI. lnternational Scientific Conference on Combustion and Heat Technics. University of Miskolc, 8-10 June, 1994.

22. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Mikó József: History and activity of the Department of Combustion Technology at the University of Miskolc. VI. International Scientific Conference on Combustion and Heat Technics. University of Miskolc, 8-10 June, 1994. pp. 405-412.

23. Dr. Farkas Ottóné: Dr. Diószeghy Dániel professzor halálának 25. évfordulója. Energiagazdálkodás, 1995. január. 23. old.

24. Dr. Farkas Ottóné: Emlékezés Diószeghy Dániel professzorra születésének 100. évfordulóján. OMBKE Kohászat, 2000. május, 211-213. old.

25. Dr. Farkas Ottóné: Emlékezés Diószeghy Dániel professzorra, a TÜKI alapító igazgatójára születése 100. évfordulóján. ETE- TÜKI Ipari Szeminárium kiadványa, Miskolc, 2000. szeptember 20-21. és Energiagazdálkodás 2000. okt. 45-47. old.


6. PÁLYAMUNKÁK

1. Dr. Farkas Ottóné: Nagyolvasztó kokszok szövetszerkezetének vizsgálata mikroszkópi úton. NME Sokszorosító, Miskolc, 1986. 3. 31 old.

2. Dr. Farkas Ottóné: Hazánk kohászati energiahordozó-termelésének és ellátottságának helyzete a Tanácsköztársaság kikiáltásától napjainkig. NME-re benyújtott pályamunka, Miskolc, 1969.36 old.

3. Dr. Farkas Ottóné - Riba Dezső: Csőkemencék optimális Üzemeltetési feltételeinek vizsgálata. Pályamunka az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kőolaj-földgáz-víz Szakcsoportjának benyújtva, Miskolc, 1971. 28 old.


7. ELŐADÁSOK HAZAI ÉS KÜLFÖLDI, ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI KONFERENCIÁKON

1. Dr. Farkas Ottóné: Tüzelés földgázzal. Elhangzott: "Földgázbányászat" c. mérnöktovábbképző tanfolyamon 3 részben, Miskolc, 1964. ápr. 24-29.

2. Dr. Farkas Ottóné: A földgáz égési folyamata és égéselméleti paraméterei. Elhangzott: "Korszerű földgáztüzelésű kohászati kemencék tervezése és építése" c. mérnöktovábbképző tanfolyam, Miskolc, 1971. máj. 24-29.

3. Dr. Farkas Ottóné: Földgázlángok típusai, lángparaméterek. Elhangzott: "Korszerű földgáztüzelésű kohászati kemencék tervezése és építése" c. mérnöktovábbképző tanfolyamon, Miskolc, 1971. máj. 24-29.

4. Dr. Farkas Ottóné: Lángvizsgálat-égővizsgálat. Elhangzott: "Korszerű földgáztüzelésű kohászati kemencék tervezése és építése" c. mérnöktovábbképző tanfolyamon, Miskolc, 1971. máj. 24-29.

5. Dr. Farkas Ottóné: Vizsgálatok földgázelégetés optimális paramétereinek meghatározására. Elhangzott: az 1972. évi "Tüztér-technológiai tér" c. tudományos Ülésszakon, Miskolc, 1972. dec. 6-9.

6. Dr. Ing. Frau O. Farkas: Untersuchungen an Niederdruck-Erdgasbrennern. Elhangzott: a 3. "Reaktionsapparate und Chemiöfen" c. Fachtagung-on, Magdeburg, 1973. júl. 3.

7. Dr. Farkas Ottóné: A kemencetervezés tüzeléstani alapismeretei. Gáztüzelés. Elhangzott: a KGYV tervezőképző-mérnöktovábbképző tanfolyamán, Balatonakarattya, 1974. nov. 11.

8. Dr. Farkas Ottóné: Olaj tüzelő berendezések tervezése. Kemencék füstjáratának tervezése. Elhangzott: a KG YV tervezőképző¬mérnöktovábbképző tanfolyamán, Budapest, 1975. ápr. 15.

9. Dr. Farkas Ottóné: A Tüzeléstani Tanszék tudományos kutatómunkája. Elhangzott: a Tüzeléstani Tanszék 1975. évi nemzetközi, ,,Kemencékben lejátszódó folyamatok intenzifikálása és annak hatása a környezetre" c. tudományos Ülésszakán, Miskolc, 1975. nov. 26-28.

10. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Mikó József: Szilárd betéttel dolgozó SM¬kemence hőtechnikai munkájának értékelése. Elhangzott: a Tüzeléstani Tanszék 1975. évi nemzetközi, "Kemencékben lejátszódó folyamatok intenzifikálása és annak hatása a környezetre" c. tudományos Ülésszakán, Miskolc, 1975. nov. 26-28.

11. Dr. Ing. Klara Farkas: Stnlktur und Warmeteclmische Eigenschaften der Flamme, eines Erdgas-Industriebrenners. Elhangzott: Freiberger Tagung-on, 1976. jun. 4.

12. Dr. Ing. Klara Farkas - JózsefMikó: Untersuchung der Warmeteclmischen Arbeit eines mit festem Einsatz arbeitenden SM Öfens. Elhangzott: Freiberger Tagung-on, 1976. jún. 4.

13. Dr. Farkas Ottóné: Dr. Antal Boza József tanszékvezető egyetemi tanár munkássága. Elhangzott: Miskolcon, az emlékkiállítás megnyitásán, 1976. szept. 7.

14. Dr. Dipl. Ing. Klara Farkas: Program tepelné technickych vyzkumu na katedre tepelné teclmicky. Elhangzott: a "Tepelna teclmicka a automatizace hutnickych peci" c. nemzetközi konferencián, Osztrava -Trinec, 1977. szept. 22.

15. Dr. Farkas Ottóné - Dr.. Nagy Géza: A revésedés és dekarboniziáció csökkentésének hagyományos hengerműi kemencékben is alkalmazható módszere. Elhangzott: ETE-TÜKI XV. Ipari nemz. szemináriumán, Miskolc, 1977. okt. 7.

16. Dr. Farkas Ottóné: A Tüzeléstani Tanszék tevékenysége vaskohászatunk szénhidrogén energiahordozóinak gazdaságos felhasználásában, a Szovjetunió adta lehetőségek tükrében. Elhangzott: az NME Tudományos Ülésszakának - a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója alkalmából rendezett - kohászati szekció ülésén. Miskolc, 1977. nov. 4.

17. Dr. Farkas Ottóné: Előadássorozat vendégoktatóként Magdeburgban az Otto von Guericke Technische Hochschule-n 1978. ápr. 10-21.
          17/a. Energiewirtschaft mr Hüttenindustrie
          17/b. Brenntheorie von Erdgas und Erdöl
          17/c. Konstruktions der Erdgasbrenners
          17/d. WarmeÜbergang in Rekuperatoren und Regeneratoren
          17/e. Bildung und Organisation im Technische Universitat Miskolc

18. Dr. Ing. Klara Farkas - Ing. István Szűcs - Dr. Ing. József Mikó: Die wirkung ,einer erhöhten Anwendung von Gasförmigen Sauerstoff im SM-Öfen. Elhangzott: a Berg- und Hüttenmannischer Tag-on, Freibrg, 1978. jún. 22.

19. Doc. Ing Farkasová - Ing. 1. Grán - Ing. A. Wopera - Ing. G. Nagy - Ing. T. Szemmelveisz: Moderné metody merancia na izotennickom modeli narazajec pece. Elhangzott: a Hospodarne nyzitnie paliv v pryemiselnych peciah c. konferencián, Kassa, 1979. II. 14.

20. Dr. Farkas Ottóné - Szemmelveisz Tamás: A földgáz minőség-változásának hatása az égési és hőátadási folyamatokra. NME Tüzeléstani Tanszék tudományos ülésszaka, Miskolc, 1979. május 24.

21.Dr. Farkas Ottóné: LD konverterek tűzálló bélése kialakításának időszerű kérdései. Acélgyártó mérnöktovábbképző tanfolyam, Miskolc, 1979. jun. 8.

22. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Palócz Mihály: Der Einfluss der Verandenmg der Brenngasqualitat auf den Verbrennungs- und Warmeprozess in Öfen der Hüttenindustrie. XXX. Berg- und Hüttenmannischer Tag, Freiberg, 1979. jún. 28.

23. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Mikó József - Szűcs István - Takács István: Szilárd 1égszennyezők képződésének csökkentési lehetőségei oxigénfúvatással üzemelő SM-kemencéknél. ETE- TÜKI XVII. Ipari Szeminárium, Miskolc, 1979. jul. 6.

24. Dr. Farkas Ottóné: Dr. Diószeghy Dániel professzor oktatási és kutatási tevékenysége. NME emlékkiállítás, Miskolc, 1980. jan. 9.

25. Dr. Farkas Ottóné: Égéselméleti kutatások: Lángvizsgálati eredmények és azok felhasználása. "A gázellátással kapcsolatos kutatások legújabb eredményei" c. mérnöktovábbképző tanfolyam, Miskolc, 1980. jan. 21-26.

26. Dr. Farkas Ottóné: A legújabb égéselméleti kutatások és azok eredményeinek felhasználása az ipari gáztüzelésben "Gázellátás"c. mérnöktovábbképző tanfolyam, Miskolc, 1980. május 30.

27. Dr. Farkas Ottóné - Szemmelveisz Tamás - Dr. Palócz Mihály: Energiamegtakarítás földgázüzemű kemencéknél a földgáz minőségi ingadozásából fakadó veszteségek csökkentése Útján. ETE- TÜKI XVIII. Szeminárium, Miskolc, 1980. július 2.

28. Doz. Dr. Ing. K. Farkas - Dipl. Ing. Th. Szemmelveisz - Dipl. Ing. 1. Varga: Erfahrungen bei der Modellienmg des Konvektiven Warmeübergangs bei Industrieöfen. 3. Fachtagung Thennischer Apparatebau. Technische Hochschule Magdeburg, 1980. július 1.

29. Doz. Dr. Ing. K. Farkas - Dipl. Ing. Th. Szemmelveisz: Regressionsanalyse des Einflusses von Heizgas-Parameterschwankkungen auf den Wirkungsgrad von Öfen. 3. Fachtagung Thennische Apparatebau. Technische Hochschule Magdeburg, 1980. júl. 2.

30. Dr. Farkas Ottóné: Fűtőgázok minőségingadozásának hatása az ipari kemencék Üzemmenetére. "Gázellátás" c. mérnöktovábbképző tanfolyam. Miskolc, 1980. szeptember 5.

31. Dr. Farkas Ottóné - Dr. W. Neidel: A legújabb lángvizsgálati kutatások és azok eredményei a miskolci és a magdeburgi műszaki egyetemen. Jubileumi tudományos Ülésszak, Miskolc, 1980. szeptember 9-10.

32. Dr. Ing. Klára Farkas: Moznasti usporného provozováni pnunysloVych peci v pripadech kolisáni vyhrevnosti topnuch plynu. Nové smery v tepelné technise c. nemzetközi konferencia, Trinec-Ostrava, 1980. szept. 10-12.

33. Dr. Farkas Ottóné: Vozmozsnosztyi ekszpluátácii promaslennüh pecs~i sz ekonomüm iszpojlzoványiem energii pri izmenjájuscsemszja kácsesztve prirodnovo gáza. A Zsdanovi Kohászati Egyetem fennállásának 50. évfordulóján rendezett nemzetközi tud. ülésszak. Zsdanov, 1980. október 1.

34. Dr. Farkas Ottóné: A levegőszennyezés aktuális kérdései. Környezet¬védelem a bányászatban és a kohászatban. OMBKE-MAB Szeminárium, Miskolc, 1980. szept. 2-3.

35. Dr. Farkas Ottóné: A vaskohászat földgáztüzelésű kemencéinek az ingadozó földgázminőségből fakadó veszteségei és ezek elhárításának lehetőségei. Az NME Kohómérnöki Kar tudományos szemináriuma. Miskolc, 1981. április 14.

36. Dr.          Farkas Ottóné: A fűtő gázok tüzeléstani paramétereinek meghatározásában elért legújabb kutatások eredményei. Gázipari mérnöktovábbképző tanfolyam, NME Miskolc, 1981. május 22.

37. Dr. Farkas K.: Möglichkeiten der Verminderung von Energieverlusten beim Betrieb von Industrieöfen mit schwankenden Gasqualitaten. Berg- und Hüttenmannischer Tag, Freiberg, 1981. június 26.

38. Dr. Farkas Ottóné: A Tudományos Diákköri tevékenység tudatformáló szerepe az egyetemi hallgatók nevelésében. Miskolc, NME TDK díjkiosztó ünnepség, 1981. VI. 9.

39. Dr. Farkas Ottóné: Aktuális fejlesztési feladatok a gázellátásban. Mérnöktovábbképző tanfolyam, Miskolc, 1981. IX. 4.

40. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Nagy Géza: Rezultátü iszledovánija effekta szilikátnüh zaszcsitnüh pokrütii pri nagreve sztali. Kohászati Egyetem, Zsdanov, 1981. szept. 2.

41. Dr. Farkas Ottóné: Emlékezés Balázs István egyetemi tanárra, születésének centenáriumán. NME Egyetemtörténeti Bizottság rendezvénye, Miskolc, 1981. november 25.

42. Dr. Farkas Ottóné: Az NME műszaki karain végzett tudományos diákköri munka értékelése. TDK díjkiosztó ünnepség, Miskolc, 1981. dec. 18.

43. Dr. Farkas Ottóné: Az energiagazdálkodás időszerű kérdései. Technológus szakmai kör. NME Miskolc, 1982. március ll.

44. Dr. Farkas Ottóné: Előadás-sorozat vendégoktatóként a magdeburgi Otto von Guricke Technische Hochschule-n
          44/a. Lufterwarmung in Rekup. und Regen.
          44/b. Berechnungen für Gasbrennem
          44/c. Die Erdgasqualitat schwankungen...
          44/d. Gaszusammensetzung prüfungen mit Gascalorimeter
Magdeburg, 1982. május 10-20.

45. Dr. Farkas Ottóné: A Gáztüzeléssel kapcsolatos legújabb égéselméleti kutatások és azok alkalmazása a gáztüzelő berendezések tervezésében és építésében. Mérnöktovábbképző előadás, NME Bányamérnöki Kar, Miskolc, 1982. május 28.

46. Dr. Klara Farkas: Möglichkeiten der Erhöhung der Brennstoffausnutzung in Erdgasbefeuerten Glühöfen. Előadás a "Nové vedeckotechnické poznatky v hutnictve" IV. szekcióban, Kassa, 1982. július 5-7.

47. Dr. Klara Farkas: Erfahrungen bei der physikalischen Modellierung der Öfen. Előadás a szocialista országok egyetemei tüzeléstani tanszékeinek tudományos ülésszakán, Freibrg, 1982. október 11-15.

48. Dr. Farkas Ottóné: Teorija fizicseszkogo modellirovanyija pecsej i metodika izotermicseszkogo modellirovanyija. Előadás nemzetközi mérnöktovábbképző tanfolyamon. Moszkva, MISZISZ, 1983. január 19.

49. Dr. Farkas Ottóné: Ipari kemencékben lezajló hőmérsékleti és hőcsereviszonyok elemzése, különös tekintettel a fűtőgáz változó minőségére. Előadás a TÜKI-ETE nemzetközi ipari szemináriumon. Miskolc, 1983. június 2.

50. Dr. Farkas Ottóné: A Tüzeléstani Tanszék kutatási tevékenysége 1981-1983-ban. NME Kohómérnöki Kar tudományos szemináriumán előadás, Miskolc, 1983. június 9.

51. Dr. Farkas Ottóné - Haller János - Grán József: Szálasanyaggal szigetelt, valamint hagyományosan falazott izzítókemence összehasonlító vizsgálatának eredményei. Előadás az NME Tüzeléstani Tanszék IV. tudományos Ülésszakán, Miskolc, 1983. augusztus 29.

52. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Szemmelveisz Tamás - Grán József - Dr. Kapros Tibor - Török István: Acélbetét melegedési sebességének kísérleti meghatározása. Előadás az NME Tüzeléstani Tanszék IV. tudományos Ülésszakán, Miskolc, 1983. augusztus 29.

53. Dr. Nagy Géza - Dr. Farkas Ottóné - Grán József: Olefingyári pirolizáló kemencék várható falazattartósságának meghatározása. Előadás az NME Tüzeléstani Tanszék IV. tudományos Ülésszakán, Miskolc, 1983. augusztus 30.

54. Dr. Farkas Ottóné: A tüzeléstechnika korszerű irányzatai, az energiatakarékosság szempontjait figyelembe véve. Miskolci Akadémiai Bizottság Kohászati Szakbizottsága ülése, Miskolc, 1983. december 6.

55. Dr. Szűcs István - Dr. Mikó József - Dr. Farkas Ottóné: Nagyhőmérsékletű technológiáknál keletkező szilárd levegőszennyezők csökkentési lehetőségeinek vizsgálata. Poszter előadás a hazai egyetemek és főiskolák környezetvédelmi kutatásai c. országos tanácskozáson. Budapest, 1984. április 26.

56. Dr. Farkas Ottóné: Korszerű hőszigetelő tűzállóanyagok szerepe a kemencék hőveszteség-tételeinek csökkentésében. Előadás: a "Korszerű tűzálló anyagok alkalmazása az ipari kemencékben" c. mérnöktovábbképző tanfolyamon, Miskolc, 1984. május 23.

57. Dr. Farkas Ottóné: előadás sorozat az Otto von Guericke Magdeburgi Egyetemen vendégoktatóként. Magdeburg, 1984. május 9-16.

58. Dr. Farkas Ottóné: Az ipari kemencék témakörű graduális és postgraduális hazai egyetemi képzés jelene és fejlesztési tervei, kapcsolata az iparral. Miskolc, 1984. június 27. NME. a KGYV kemencetervező mérnökeinek tartott előadás és bemutató.

59. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Szemmelveisz Tamás: Kamrás-hőkezelő kemence-munkatér áramlási viszonyainak vizsgálata: IV. Áramlás-mérési kollokvium. Miskolc-Egyetemváros, 1984. nov. 8-9.

60. Dr. Farkas Ottóné: A Gázenergia gazdálkodás időszerű tüzeléstani feladatai. Az Üvegipari Művek energetikus mérnöktovábbképző tanfolyama. Leányfalu, 1984. november 20.

61. Dr. Farkas Ottóné - Dr. Szemmelveisz Tamás: Optimierungsprüfung der Erwarmung eines in einem modemen Schmiedeofen geglühten Stahlblockes und ihre Ergebniss. Bergakademie Freiberg. Kolloquvium ,,Rationelle Energieanwendung in lndustrieofen" - nemzetközi konf. 1984. november 28-29.

62. Dr. Nagy G. - Dr. Farkas K. - Dr. Szemmelveisz T. - Dr. Steinhardt, R., Feibicke, R.: EinfluB des SilikatÜberzugs auf den Warmeüber¬gangsprozess. Bergakademie Freiberg. Kolloquvium ,,Rationelle Energieanwendung in Industrieofen" - nemzetközi konf. 1984. november 28-29.

63. Dr. Nagy Géza - Dr. Farkas Ottóné - Puskás Ferenc: Kohászati felhasználásra alkalmas MOTIM tűzálló termékek fejlesztésének és felhasználásának tapasztalatai. Szilikátipari Konferencia, Miskolc, 1985. május 23. Egyetemváros (SzTE Szil.gép. Csop. és a MAB Gép.szakbiz. rendezvénye)

64. Csicsely Tibor - Dr. Farkas Ottóné - Dr. Nagy Géza: Nemformázott tűzállóanyagok terhelésalatti lágyulásának vizsgálatára alkalmas laboratóriumi módszer kifejlesztése a NME Tüzeléstani Tanszékén. Szilikátipari Konferencia, Miskolc, 1985. május 23. Egyetemváros (SZTE Szil. gép csop. és MAB Gép. szakbiz. rendezvénye)

65. Dr. Klára Farkas: Energieeinsparung durch Vermindenmg der Wa..rmeverluste von Öfen der Eisen- und Sthalindustrie. Trinec, 1985. VIlI. 27. Warmetechnik im HÜttenwesen Nemzetközi konferencián előadás

66. Dr. Farkas Ottóné: A racionáiis energiagazdáikodás megvalósításának tüzeléstechnikai feladatai a hazai vaskohászatban. NN!E 250. évi Kohászati Jubileumi Konferencián elhangzott előadás, Miskolc, Egyetemváros, 1985. november 6.

67. Dr. Farkas Ottóné: A Tüzeléstani Tanszék kutatási tevékenysége 1981-1985-ben, valamint kutatási terve az 1986-1990. évekre. NME Kohómérnöki Kar Nyilvános Vitaülése, Miskolc, 1986. május 22.

68. K. Farkas - T. Szemmelveisz: Untersuchungen der Warmebertragung im Arbeitsraum von GIüh-und Warmebehandlungsöfen mit physikalisher Modellierung. 5. Fachtagung, Thermischer Apparatebau Megdeburg, 1986. július 1. Nemzetközi Konferencián előadás.

69. G. Nagy - K. Farkas - K. Szemmelveisz: Ausgestaltung von Wannl(onstrnl(tionen zur Verlangerung der Lebensdauer und zur Verminderung des Warmeverlusten der feuerfesten Mauerwerke. 5. Fachtagung, Thermischer Apparatebau Magdeburg. 1986. július 2. Nmzetközi Konferencián előadás.

70. Dr. Mikó József - Dr. Szűcs István - Dr. Farkas Ottóné - Solymár András: FeSi ötvözetgyártó ívfényes kemencék hulladékhő visszanyerési lehetőségének vizsgálata. ETE- TÜKI XXIV. Ipari Szeminárium, Miskolc, 1986. július 4.

71. Dr. Farkas Ottóné: Az energetika környezetvédelmi összefüggései. Mérnök Továbbképző Tanfolyam. Miskolc, 1986. szept. 1.

72. Dr. Mikó József - Dr. Szűcs István - Dr. Farkas Ottóné - Tóth Jenő: Felsőfuvatással dolgozó SM-kemencék boltozatának elhasználódását befolyásoló tényezők vizsgálata. Országos Kohászati Karbantartó Konferencia. Ózd, 1986. október 23.

73. Klára Farkas: Energieeinsparung mit Abgaswarmeausnutzung. Koninki, Poland, Konferencji Naukowo Teclmiznej "Piece Grzewcze pozemyslu hutniczego 1 maszynowego" Koniki, 1987. október 14.

74. Dr. Farkas Ottóné: Kohászati nagyüzemeinkben a fűtőgázok előállításának és azok tüzelésének környezetszennyezése és a mérséklésük lehetőségei. Miskolci Akadémiai Bizottság Környezetvédelmi Munkabizottságának Ankétja, Miskolc, 1987. október 27.

75. Dr. Farkas Ottóné: A kemencék füstgázveszteségének csökkentésével elérhető tüzeléstechnikai eredmények és hatásuk az energiafelhasználásra. Miskolc, 1987. november 11. ETE-TÜKI XXV. Ipari Szeminárium (nemzetközi)

76. Dr. Farkas Ottóné: Energetische und Feuenmgstechnische Ergebnisse der Abgaswarmeausnutzung von Industrieöfen. Montanuniversitat Leoben, 1987. november 26.

77. Dr. Farkas Ottóné: A Tüzeléstani Tanszék jelenlegi és jövőbeni oktatási feladatai. A Szilikátipari Tudományos Egyesület Energetikai Tagozatának Tudományos Tanácskozásán elhangzott előadás, Miskolc, 1988. május 17.

78. Farkas Klára: Energieeinsparlmg durch Abgaswarmenutzlmg in Kammerglühöfen. Freiberg XXXIX. Berg- und Hüttenmanischer Tag, 1988.június 16.

79. Dr. Mikó József - Dr. Farkas Ottóné - Dr. Balla László- Sóvágó Gyula: A hazai gipszkő hőkezelési körülményeinek hatása a gipsz tulajdonságaira. Szilikonf, Budapest, 1989. június 12.

80. Dr. Farkas Ottóné: A tüzeléstani kutatások és azok jelentősebb eredményei az 1930-as évektől napjainkig. Miskolc, 1990. május 17. Diószeghy ösztöndíjas volt kohómérnökhallgatók. 1. Tudományos Ülésszaka

81. Dr. Farkas Ottóné: Rekuperátoros földgázégőkkel elérhető energiamegtakarítás meghatározása. Miskolc, 1991. május 21. Tüzeléstani Tanszék Tudományos Konferenciája

82. Dr. Farkas Ottóné - Gárdus Zoltán: Hőmegtakarítási, valamint kemence vezérlési és szabályozási eredményeink egyedi tervezésű, elektromos ellenállásfűtésű, laboratóriumi vakuum munkaterű hőkezelő kemencéné1. Miskolc, 1995. július 6. ETE- TÜKl XXXI. Ipari Szemináriumon elhangzott előadás.

83. Dr. Farkas Ottóné: Emlékezés Diószeghy Dániel professzorra, a TÜKI alapító igazgatójára, születése 100. évfordulóján. Miskolc, 2000. szeptember 20. TÜKI-ETE XXXVI. Ipari Szemináriumon elhangzott előadás. Kiadvány, 5-12. old. Energiagazdálkodás, 2000. október 45-47. old.

84. Gárdus Zoltán - Farkas Ottóné Dr.: Szakaszos üzemű hőkezelő kemencék tűzálló falazatának kialakítása, számítógépes szimulációs segítségével. Miskolc, 2001. szept. 11. ME Anyag- és Kohómérnöki Kar, Tudományos Ülésszakán elhangzott előadás.

85. Szemmelveisz Tamásné - Ávéd István - Szűcs István - Farkas Ottóné: Biomassza energetikai hasznosításának jelentősége a megújuló energiahordozók részarányának növelésében. A Miskolci Egyetem Anyag- és Kohómérnöki Karának tudományos ülésszakán elhangzott poszter előadás. Miskolc, 2002. aug. 29-30.

86. Szemmelveisz K., Ávéd 1., Szűcs 1., Farkas K.: Waste Wood-Brown Coal Plant Boiler. 2003 International Scientific Conference, Section Energy and Fluid Engineering, microCAD. Miskolc, 2003. márc. 08.

87. Farkas Ottóné Dr.: A XXI. század energetikai kihívásai. Miskolc, 2003. november 7. TUDOMÁNY NAPJA alkalmából megrendezett ,,A TUDOMÁNY SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN AZ EU CSATLAKOZÁS KÜSZÖBÉN" elnevezésű konferencián előadás.


8. JELENTÖSEBB IPARI KUTATÓMUNKÁK, SZAKÉRTŐI MUNKÁK VÉGZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA TÉMAFELELŐSKÉNT 

1. Egyes bauxitfajták lágyulási tulajdonságainak vizsgálata. 1966. Zárójelentés, 19. old.

2. Egyes barnakőszén-fajták minőségellenőrző vizsgálata. 1967. Szakértői Zárójelentés, 22. old.

3. Hazai mangánércek és zsugorítmányok lágyulási tulajdonságainak vizsgálata. 1968. Zárójelentés, 18. old.

4. Földgáztüzelésű csőkemence optimális és maximális terhelési vizsgálata. 1969. zárójelentés, 46. old.

5. Földgázégők lángtechikai vizsgálata. 1969. Zárójelentés, 27. old. 1970. Zárójelentés, 75. old.

6. Földgázok összetételének és különböző égéstechnikai tulajdonságainak minősítő vizsgálata
          1970. jelentések, 96. old.
          1971. jelentések, 108. old.
          1972. jelentések, 80. old.
          1973. jelentések, 53. old.
          1974. jelentések, 22. old.
          1975. jelentések, 40. old.
          1976. jelentések, 72. old.
          1977. jelentések, 148. old.
          1978. jelentések, 112. old.
          1979. jelentések, 62. old.
          1980. jelentések, 29. old.
          1981. jelentések, 20. old.
          1982. jelentések, 140. old.
          1983. jelentések, 19. old.
          1984. jelentések, 48. old.

7. Az ÓKÜ Finomhengerműve IV. sz. tolókemencéjének hőtechnikai vizsgálata. 1972. zárójelentése, 73. old.

8. A Miskolci Üveggyár V. sz. olvasztókemericéjének füstgázveszteség- és regenerátor vizsgálata. 1972. zárójelentés, 8. old.

9. Épületgyújtási bűntett körülményeinek vizsgálata. 1972. Szakértői zárójelentés, 12. old.

10. Koppers kokszolókemencék élettartam- és javítási technológia vizsgálata. 1974. Zárójelentés, 18. old.

11. Pécs környéki feketekőszenek vizsgálata a metángázkitörés szempontjából. 1975. Zárójelentés, 39. old.

12. Kohóüzemi kazán szénszuszpenzió-tüzelésre történő átállítása. 1975. Zárójelentés, 16. old.

13. Wheelabrator gyártmányú portalanító rendszer működési feltételeinek javítása. 1976. Zárójelentés, 29. old.

14. Az orenburgi magyar vállalkozás keretében importálandó földgáz vegyi összetétele hatásának vizsgálata, különös tekintettel a fő fogyasztók által történő felhasználás műszaki konzekvenciáira (társszerzővel). 1977. 7árójelentés, 129. old.

15. Az izzítókemencék áramlási viszonyainak és az égők elhelyezésének meghatározása modellkísérletekkel, valamint a kemencék profiljának kialakítása az optimális hőátadás mellett. 1977. Zárójelentés, 94. old.

16. Karusszelkemence tervezésének, építésének és üzemeltetésének ellenőrzése. A Fővárosi Bíróság ellenőrző szakértői felkérésére készített munka (munkatársakkal). 1977. Szakértői vélemény, 18. old.

17. Reveszegény léptetőgerendás bugaizzító kemence reveképződés és dekarbonizáció mértékének vizsgálata optimális energiafelhasználás mellett. 1978. Zárójelentés, 57. old.

18. Az eozin szinégető muffolás kemencék redukciós szakaszában a muffolatér-atmoszféra vizsgálata. 1978. Zárójelentés, 28. old.

19. Nyomásszint-ingadozás csökkentése a DIGEP Kovácsüzeme levegőellátó rendszerében. 1978. zárójelentés, 5. old.

20. Szovjet-magyar tudományos-műszaki együttműködés keretében kifejlesztendő korszeru cső gyártó sor hőkezelési technológiájának és hőkezelő kemencéinek meghatározása. 1979-80. Részjelentések, 60. old., 5. old., 3. old., 13. old.

21. A Lenin Kohászati Művek Ill. sz. kohó léghevítőiben e1égetendő kohógáz portartalmának meghatározása. 1981. Zárójelentés, 105.. old.

22. A Tiszai Vegyi Kombinát pirolíziskemencéinek falazattatrtóssági vizsgálata az optimális élettartam megállapítása céljából. 1981. Részjelentés, 60. old.; Zárójelentés, 56. old.

23. Különböző méretű, minőségű, tömegű és elhelyezésű acélbetét melegedési sebességének meghatározása kísérleti, hagyományos és szálkerámia falazatú izzítókemencében (OKKFT célprogram, 4/d.) Tüeléstechnikai Kutató- és Fejlesztő Vállalatnak jelentések:
          1. Részjelentés: 1982, 73. old
          II. Részjelentés: 1983. 72. old
          III. Részjelentés 1983. 79. old

24. Az Orosházi Üveggyár üvegolvasztó kemencéjében alkalmazott földgázégő minősítése. Szakértői vélemény az Orosházi Járásbíróság felkérésére (munkatársakkal). 1982. Miskolc, január 19.

25. Kerámiaipari alagútkemence hőtechnikai munkájának ellenőrzése a meghibásodás okainak felderítésére. Szakértői vélemény a Fővárosi Bíróság felkérésére (munkatársakkal). 1983. április és június, Miskolc

26. Földgázok energetikai minősítő értékelése az üvegipari olvasztó kemencék szempontjából. Üvegipari Művek, 1984/85. Részjelentés 1984. 10. old., 6. old., Zárójelentés 1985.

27. Földgázok energetikai minősítő vizsgálata és értékelése. Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet, Miskolc, 1982.

28. Földgáztüzelésű téglaipari kemencék energetikai és környezetvédelmi vizsgálata. Északmagyarországi Tégla- és Cserépipari Vállalat, 1986/87. jelentések.

29. Palackozott földgázok összetételének és égésmelegének mérése. Gáz és Olajszállító Vállalat, 1986/87. Jelentések.

30. A Tiszai Vegyi Kombinát Műtrágyagyára ammónnitrát szórótornyának üzemmód hatékonysági mérése. Tiszai' Vegyi Kombinát, 1987. Zárójelentés, 20 oldal.

31. Ferritizzító kemence tüzeléstani és szabályozástechnikai szakvéleményezése. Út- és Vasúttervező Vállalat, 1987. Zárójelentés, 28 oldal.

32. Alumínium-klorid égőreaktor számítási modelljének készítése. Kohászati Gyárépítő Vállalat. 1987. Zárójelentés, 52 oldal.

33. A ME Asvánvelőkészítési Tanszéke részére végzett szénhamuk lágyulási vizsgálata és a tanulságok. Miskolc, 1990. Jelentés. 7. old.

34. A ME Ásványelőkészítési Tanszéke részére végzett szenek dilatációs vizsgálata, a kokszolhatóság megítélésére. .Miskolc, 1991. Jelentés. 15 old.

35. A ME Fémkohászattani Tanszéke részére végzett 4 féle szénminta égetési vizsgálata, a mérések tanulsága környezetvédelmi szempontból. Miskolc, 1992. Jelentés, 23 old.

36. A ME Ásványelőkészítési Tanszéke részére végzett szenek sülőképességi és dilatációs vizsgálata a kokszolhatóságuk megítélése. Miskolc, 1992. Jelentés. 13 old.

37. A ME Fémkohászattani Tanszéke részére végzett széntüzelés környezetvédelmi vizsgálata. Miskolc, 1993. Jelentés. 26 old.

38. Szakértői vélemény a 3SZV hulladékfeldolgozó rendszerrő1. Miskolc, 1999.17+12 oldal.

39. Különféle fa fűrészipari minták tüzeléstechnikai paramétereinek vizsgálata, kazántüzelés környezetvédelmi megítéléséhez társszerzésben: Farkas Ottóné - Szemmelveisz Tamásné - Szűcs István. Miskolc, 2002. ápr. 1-18. old. .AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hőerőmű részére készített tanulmány.

 

9. SZABADALOM 

1. Bevonóanyag direkttüzelésű izzítókemencékben hevített acéibugák felületi elszéntelenedésének és revésedésének csökkentésére. A találmány NSZ0 jelzete: C 21 D 1/72. 1i68. Társszerző: Dr. Farkas Ottóné

 

10. HIVATKOZÁSOK PUBLIKÁCIOIMRA MAGYAR ÉS IDEGENYELVŰ IRODALMAKBAN (nem teljes kimutatás)

4. Wopera Lászlóné: Izzítókemencék földgázlángjában képződő nitrogénoxidok tüzeléstechnikai módszerekkel történő csökkentése c. kandidátusi értekezésében. Miskolc, 1983. Hivatkozás a 24. oldalon Farkas Ottóné - Nagy Géza: Tüzeléstan, kemencék 1. c. egyetemi jegyzetére

5.Varga Endre: Az ipari kemencék energiaveszteség feltáró vizsgálatának jelentősége és módszertani alapjai c. cikkében, ETE TÜKI XXIV. Ipari Szeminárium kötete, Miskolc, 1986. július 2. Hivatkozás a 91. oldalon Farkas Ottóné - Nagy Géza - Gáspár Jenő: Energiagazdálkodás c. egyetemi jegyzetére, Tankönyvkiadó, Budapest, 1983.

6. Neidel Werner - Grán József: Vegyipari kemencék c. egyetemi jegyzetében, Budapest, Tankönyvkiadó, 1985. Hivatkozás a 263. oldalon Farkas Ottóné - Nagy Géza: Tüzeléstan, kemencék 1. és Farkas Ottóné¬Tüzeléstan, kemencék II. c. egyetemi jegyzetére.

7. Farkas Sándor: Acélgyártási eljárások vizsgálata a minőségi igények, betétviszonyok és energiaköltségek változásának tükrében hazánk vaskohó iparában c. egyetemi doktori értekezésében, Budapest, 1985. Hivatkozás a 108. oldalon Farkas Ottóné: A Tüzeléstechnika fejlesztési feladatai az energiahordozó struktúra változás szellemében c. cikkére. Bányászat Kohászati Lapok, Kohászat, 1984.5. 193-196. oldal.

13. Tömpe László: Tolókemencék műszaki jellemzőinek hatása a hőgazdálkodásra c. egyetemi doktori értekezésében. Miskolc, 1984. Hivatkozás Farkas Ottóné: Technológiai kemencék tervezése, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. egyetemi jegyzetére.

14. Felsőoktatási Szemle Repertóriuma IV. (1972-1981): Farkas Ottóné: A tudományos diákköri tevékenység főbb célkitűzései, tapasztalatai, eredményei, 1981. 30. évf. 12. sz. 725-730. oldal.

20. Szemmelveiszné Dr. Hodvogner Katalin: Energiahordozók. Egyetemi jegyzet. Phare program, Miskolc, 1998. Hivatkozás a 251. oldalon Farkas Ottóné - Nagy Géza: Tüzeléstan tankönyvére, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.

21. Bíró Attila: Ipari kemencék (egyetemi jegyzet), Miskolci Egyetemi Kiadó, 1993. Hivatkozás a 384. oldalon Farkas Ottóné: Ipari kemencék tüzeléstani számításai, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. Egyetemi tankönyvére. Bíró Attila: Ipari kemencék (egyetemi jegyzet) Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1993. Hivatkozás a 384. oldalon Farkas Ottóné: Kohászati kemencék, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. egyetemi tankönyvére.

23. Bíró Attila: Ipari kemencék (egyetemi jegyzet) Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1993. Hivatkozás a 387. oldalon Woperáné - Farkasné - Grán: Kohászati kemencék atlasz, Tankönyvkiadó, Budapest, 1982. jegyzetre.

24 Bíró Attila: Tüzeléstan (egyetemi jegyzet) Phare program, Misko1ci Egyetem, 1997. Hivatkozás a 315. oldalon Farkas Ottóné - Nagy Géza: Tüzeléstan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. egyetemi tankönyvére.

25. Bíró Attila: Tüzeléstan (egyetemi jegyzet) Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. Hivatkozás a 282. oldalon Farkas Ottóné - Nagy Géza: Tüzeléstan, tankönyvkiadó, Budapest, 1985. egyetemi tankönyvére.

26. Mikó József: Kemencék és tüzelőberendezések c. egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. Hivatkokzás a 48. és 420. oldalon Farkas Ottóné - Nagy Géza: Tüzeléstan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. egyetemi tankönyvére.

27. A 26. pont alatti jegyzetben hivatkozás a 149. és a 420. oldalon Farkas Ottóné - Varga István - Grán József - Szemmelveisz Tamás: Tüzeléstani számítások, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. egyetemi jegyzetre.

28. A 26. pont 'alatti jegyzetben hivatkozás a 420. oldalon Farkas Ottóné ¬Nagy Géza: Tüzeléstan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. egyetemi jegyzetére.

29. A 26. pont alatti jegyzetben hivatkozás a 437. oldalon Farkas Ottóné: Kohászati kemencék, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. egyetemi tankönyvére.

30. A 26. pont alatti jegyzetben hivatkozás a 113. oldalon Farkas Ottóné: Gázok tüzeléstana I., Tankönyvkiadó, Budapest 1988. egyetemi jegyzetére

31. Varga Gyula műszaki egyetemi doktori értekezésében Miskolc, 1990. Hivatkozás a 101 . oldalon Farkas Ottóné: Kohászati kemencék,         Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. egyetemi tankönyvére.

32. A 31. pont alatti disszertációban hivatkozás a 101. oldalon Farkas Ottóné: A kemencék füstgázveszteségének csökkentésével elérhető tüzeléstechnikai eredmények és hatásuk az energiafelhasználásra c. cikkre, XXV. Ipari Szeminárium, Miskolc, 1987.297-308. oldal.

33. A 31. pont alatti disszertációban hivatkozás a 101. oldalon Klára Farkas: Energieeinsparung durch Abgaswarmenutzung in Industrieöfen c. cikkére, amely a Publications of the Technicai University of Heavy Industry, Miskolc, Series B Metallurgy Vol. 37. 1989. Fasc 2-3 (pp. 131-146)-ban jelent meg.

34. A 31. pont alatti disszerátcióban hivatkozás a 101. oldalon Farkas Ottóné: Hőkezelő és izzítókemencék füstgázáinak rekuperátoros gázégővel elérhető hőhasznosítási eredményei c. cikkére, amely a Bányászati Kohászati Lapok - Kohászat 1990. 2. 65-70. oldalon jelent meg.

35. A 31. pont alatti disszertációban hivatkozás a 109. oldalon Farkas Ottóné: 1 Ipari kemencék tüzeléstani számításai, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. egyetemi tankönyvére.

36. A 31. pont alatti disszertációban hivatkozás a 110. oldalon Farkas Ottóné - Nagy Géza: Tüzeléstan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. egyetemi tankönyvére.

44. Varga István: Közvetlen fűtésű gáztüzelésű kamrás izzítókemencék hőmunkájának vizsgálata. Kandidátusi értekezés, Miskolc, 1987. Hivatkozás a 89. oldalon Farkas Ottóné: Kohászati kemencék, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. egyetemi tankönyvére.

45. Woperáné - Szűcs 1. - Gábor B.: Környezetvédelem. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982. Szakmérnöki Egyetemi jegyzet. Hivatkozás a 243. oldalon Farkas Ottóné - Nagy Géza: Tüzeléstan, kemencék 1. Tankönyvkiadó, Budapest, 1979. egyetemi jegyzetre.

46. Grán 1. - Neidel W.: Vegyipari kemencék. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. egyetemi jegyzetben. Hivatkozás a 273. oldalon Farkas Ottóné Nagy Géza: TÜzeléstan, kemencék 1. Tankönyvkiadó, Budapest, 1979. egyetemi jegyzetre.

47. A 46. pont alatti jegyzetben hivatkozás a 273. oldalon Farkas Ottóné: Tüzeléstan, kemencék c. tankönyvkiadó, Budapest, 1982. -egyetemi jegyzetre.

48. Nagy Géza: A kohászat tűzálióanyagai. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. egyetemi jegyzetben hivatkozás a 224.. oldalon Farkas Ottóné: Tüzeléstan, kemencék II. tankönyvkiadó, Budapest, 1982. egyetemi jegyzetre.

54. Varga Ferenc: Öntészeti kézikönyv. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1985. Hivatkozás a 284. oldalon Farkas Ottóné - Nagy Géza: Tüzeléstan, kemencék 1. tankönyvkiadó, Budapest, egyetemi jegyzetre.

55. Az 54. pont alatti könyvben hivatkozás a 284. oldalon Farkas Ottóné ¬Nagy Géza - Gáspár Jenő: Energiagazdálkodás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1979. egyetemi jegyzetre.

56.  Dr. Sólyom János: Regeneratív tüzelés Műszaki-gazdasági elemzésének szempontjai cikkben Tüzeléstechnika, 1998. Miskolc, XXXIV. Ipari Szeminárium Kiadványa. Hivatkozás a 72. oldalon Farkas Ottóné: Tüeléstan, kemencék II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982. egyetemi jegyzetére.

57. Simon Sándor - Magyar István: Konvejoros hőkezelő alakító aggregát hőtechnikai és gyakorlati kérdései. Tüzeléstechnika, 1998. Miskolc, XXXV1. Ipari Szeminárium kiadványa. Hivatkozás a 180. oldalon Farkas Ottóné: Ipari kemencék tüzeléstani számításai, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. egyetemi tankönyvére.

60. A 3 SZV-Komplex tüzeléstechnikai rendszer. Columbus Középeurópai Kereskedelmi képviselet Kiadványa, Budapest, 1999. Hivatkozás a 148. oldalon Farkasné - Nagy Géza: Tüzeléstan. Budapest, Tankönyvkiadó, 1985. egyetemi tankönyvre.

65. Woperáné dr. Serédi Ágnes - dr. Erdősi Pál: Energiagazdálkodás 1. Miskolci Egyetem, 1997. hivatkozás a 118. oldalon Farkas Ottóné ¬Nagy Géza - Gáspár Jenő: Energiagazdálkodás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1997-re

66. Szemmelveiszné dr. Hodvogner K.: Energiahordozók. Miskolci Egyetem, 1998. hivatkozás: dr. Farkas Ottóné - dr. Nagy .Géza: Tüzeléstan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985-re

67. Woperáné Serédi Ágnes - Szűcs István: Levegőtisztaságvédelmi mérések. Miskolci Egyetem, 1992. hivatkozás az 54. oldalon: Farkas Ottóné: Gáztüzelés (lab. gyak.) Tankönyvkiadó, Budapest, 1977-re

68. Dr. Mikó József: Kemencék és tüzelőberendezések 1. Tankönyvkiadó, J Budapest, 1990. hivatkozás a 420. oldalon Farkas Ottóné - Nagy Géza: Tüzeléstan, kemencék 1. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981-re

69. A 68. tétel 420. oldalán hivatkozás Farkas Ottóné - Nagy Géza: Tüzeléstan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985-re.

73. Farkas Ottóné - Nagy Géza: Tüzeléstan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. Hivatkozik rá: Csete J. - Horánszky - Szunyog: A lakossági energiafelhasználás környezetterhelése. Energiagazdálkodás, 2005. 5. 21-25. old.


vissza fel