Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English

Tanszéki munkatársak - Dr. Farkas Ottóné

Dr. Farkas Ottóné ny. egyetemi docens

B/1 4. em.
Telefon: 565-111/15-27

publikációs lista


Született: Szekszárd, 1930. június 21.

Végzettség:

 • Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc, okl. vaskohómérnök, 1954. szept. 29. 11/1954. sz. NME
 • MLEE 3 éves, 1964. IX. 1.915. sz.
 • MLEE 1 éves spec. koll. 1985. jún.
 • Nemzetközi Mérnöktovábbképző Tanfolyam, Moszkva, 1984.

Tud. fokozat:

 • Dr techn (műszaki egyetemi doktor) 1973. ápr. 3., 289. sz. NME, Miskolc
 • műszaki tudományok kandidátusa, 1980. jún. 20. anyakönyvi sz: 8460. 'Th1B, Budapest.
 • PhD 1997. Miskolci Egyetem

Kitüntetések:

 • Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1975. máj. 31.
 • Kiváló dolgozó, 1982. jún. 11.
 • Kiváló Munkáért, 1988. nov. 15.
 • Signum aureum universitates, 1990. jun. 30. ME
 • Solcz Vilmos emlékérem, 1991.0MBKE
 • Centenáriumi emlékérem, 1992. OMBKE
 • Oklevél és a Környezetért emlékérem, 1974-1994.
 • Adományozó: Veszprémi Egyetem Rektora: 1995. ápr. 27.
 • Pro facultate rerum metallicarum
 • Díszoklevél és érem. Adományozó: Miskolci Egyetem, Bányamérnöki Kar, 1995. szept. 9.
 • Kohómérnöki Karért Emlékérem, Miskolci Egyetem, 2001.09.08.
 • Soltz Vilmos emlékérem, 2001. MBKE.
 • PRO NATURA RECREANDA. kitüntetés és emlékgyűrű a Veszprémi Egyetemtől a posztgraduális környezetvédelmi szakmérnökképzés három évtizedes jubileuma alkalmából, Veszprém, 2004. szept.
 • Aranyoklevél az 50 éves szakmai tevékenység elismerésére, Miskolci Egyetem, 2004. szept. 11.
 • Elismerő oklevél, 2005. OMBKE

Nyelvvizsgák:

 • kandidátusi nyelvvizsga németből, 1978. VII. 5., Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc
 • kandidátusi nyelvvizsga oroszból, 1978. XI. 16., Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc

Beosztások a NME Tüzeléstani Tanszékén:

 • 1952-1954. demonstrátor (egyetemi hallgatóként)
 • 1954-1961. egyetemi tanársegéd
 • 1961-1976. egyetemi adjunktus
 • 1976-1990. egyetemi docens
 • 1990-1993. meghívott előadó
 • 1956-1975. tanszékvezető helyettes
 • 1975- 1 987 és közben 1974-ben tanszékvezető
 • 1956-ben kutatómérnök másodállásban a Hőtechnikai Kutató Intézetnél (mai TÜKI)
 • 1993 - ny. egy. docens

Társadalmi tevékenység:

 • Pedagógusok Szakszervezete NME-i szevezetében
  • csoportbizalmi, 1955 -1975.
  • nőbizottság titkára, vezetőségi tagja, 1958-1975.
  • Miskolci Városi Nőtanács tagja, 1958-1962.
  • NME Szakszervezeti Tanács tagja, 1975-1980.
  • NME Szakszervezeti Bizalmi Testületének tagja, 1980-1985.
  • NME Kohómérnöki Kar Szakszervezeti Alapszerv. vezetőségi tagja (közben titkárhelyettes) 1980-1985.
 • 1951 - Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tagja, időközönként célfeladatokban közreműködő, ill. felelős (pl. környezetvédelmi munkabizottságban, országos nagyrendezvény szervezésében, Energetikai Biz.-ban, stb.)
 • Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület miskolci csoportjában tag, esetenként rendezvényekben közreműködő, 1960-
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Környezet- és Természetvédelmi Bizottság oktatási és tudományos albizottságának tagja, 1979-82.
 • Magyar Tudományos Akadémia Metallurgiai Bizottságának tagja, 1980-2002.
 • Miskolci Akadémiai Bizottság Vegyészeti Szakbizottsága Környezetvédelmi Munkabizottságának tagja, 1980-1990.
 • Miskolci Akadémiai Bizottság Kohászati Szakbizottságának tagja, 1980-1990.
 • A OKKFT "A tÜzeléstechnika fejlesztése" alprogram Tudományos Tanácsának tagja, 1981-1985.
 • "Az energetika műszaki és fizikai problémái" c. bizottság magyar tagozatának tagja, amely a szoc. országok tudományos akadémiái közötti együttműködést koordinálja, 1982-1988.
 • A Kohómérnöki Kar Tanácsának tagja, 1975-1987.
 • A Kohómérnöki Kar Oktatási Bizottságának tagja, 1973-1989.
 • Állami vizsgáztató bizottság, ME:
  • elnöke az Ipari kemencék szakmérnökök államvizsgáján, 1980-1982
  • tartalék elnöke és vizsgáztató tagja a bizottságnak gázmérnökök államvizsgáján, 1968-1990. Bányamérnöki Kar
  • vizsgáztató tagja a Környezetvédelmi Szakmérnökök államvizsgáján
  • vizsgáztató tagja a Vas- és fémkohász 1. és II. sz. államvizsgáján 1976-1990.
 • Az NME Tudományos Diákköri Tanácsának tagja és a Kohómérnöki Kar TDK Tanácsának elnöke, 1979-1990.
 • Célfeladatokra létrehozott bizottságok elnöke, titkára ill.. tagja, pl.
  • egyetemi doktori szigorlatok,
  • oktatói pályázatok elbírálása,
  • Oktatási Minisztérium, ill. Művelődési Minisztérium oktatásfejlesztési, kutatóhálózat-fejlesztési bizottságai
  • Kohómérnöki Kar Doktori Bizottságának tagja 1984-1988.
 • Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Energetikai Szakbizottság tagja 1986-1990.
 • NME Egyetemi Tanács tagja 1985-1987.

 

 

vissza fel