Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English

Tanszéki munkatársak - Dr. Mikó József - Publikációs lista


I. Folyóiratokban megjelent cikkek

1. Egy 150 t-s SM kemence fekvő regenerátorainak áramlástani vizsgálata. Kohászati lapok, 1961. 11. sz. p. 491-495.

2. Egy 150 t-s SM kemence fekvő regenerátorainak áramlástani vizsgálata. Energia, 1961. 12. sz. p. 265-274.

3. A forrószél hőmérsékletnövelés lehetőségei a nagyolvasztók léghevítőiben. Kohászati lapok, 1962. 11. sz. p. 493-497.

4. Oxigén felhasználása villamos ívfényes kemencében. Kohászati Lapok. 1970. május. p. 101-107.

5. Új martinacélgyártási technológia a hulladék-oxigén eljárás. Kohászati Lapok. 1973. 1. sz. p. 29-31.

6. Hulladék-oxigén acélgyártási eljárás megvalósításának feltételei 100 tonnás Martin-kemencében. Társszerző: dr. Wopera Lászlóné. Kohászati Lapok. 1973. 4. sz. p. 149-152.

7. Ritkafémoxid-adalék alkalmazása a magnezit alapú tűzállóanyagok minőségének javítására. Magyar Alumínium. 1978. 12. sz. p. 373-376.

8. Magnezit alapú tűzállóanyagok minőségének javítása ritkafém-oxid adalékok felhasználásával. Építőanyag. 1980. 3. sz. 94-99.

9. Üvegipari kemencék energiatakarékos üzemeltetési lehetőségei. Építőanyag. 1984. 10. sz. p. 298-301.

10. Szoversensztvovanyije sztaleplavilnogo processza putyom primenyényija gazokiszlorodnoj pruduvki vannü. Társszerzők: Szűcs István, Ju. P. Filimonov. Izvesztyija VUZ-ov Csernaja Metallurgija, Moszkva. 1984. No. 1. p. 132-136.

11. Untersuchungen zur Standfähigkeit der feuerfesten Auskleidung in einem Schachtofen zur Wärmebehandlung von SiO2- reichem Einsatzgut. Társszerzők: dr. Szűcs István, dr. Nagy Géza. Energieanwendung, 34.k. 1985. 2.sz. p. 61-62.

12. Az egyenletes termékminőség biztosításának hevítési feltételei durvakerámia égető alagút-kemencéknél. Társszerző: Nemes László. Építőanyag. 1986. 5. sz. p. 151-153.

13. Regeneratív kádkemencék tüzelési feltételeinek hatása az olvasztott üveg minőségére és a kemence gazdaságos üzemére. Társszerző: dr. Szűcs István. Építőanyag, 1986. 3. sz. p. 68-69.

14. FeSi ötvözetgyártó ívfényes kemencék hulladékhő visszanyerési lehetőségének vizsgálata Társszerzők: dr. Szűcs István, dr. Farkas Ottóné, Solymár András. Energiagazdálkodás. XXVIII. évf. 2. sz. p. 64-68.

15. Ipari kemencék hulladékhőjének energiaracionalizálási célú hasznosítási lehetőségei. Társszerzők: dr. Szűcs István, Győr József. Energiagazdálkodás. XXX. évf. 2. sz. p. 72-75.

16. Oxigénfelhasználás hatása az üvegolvasztó kemence üzemére. Építés-Technika. 1988. 5. sz. p. 233-236.

17. Hazai gipsznyersanyagok hőkezelési lehetőségeinek vizsgálata. Társszerzők: dr. Farkas Ottóné, dr. Balla László, Sóvágó Gyula. Építőanyag. 1990. 2. sz. p. 18-21.

18. The optimalization of furnaces for burning of the lime. Publ. University of Miskolc. Series B. Metallurgy. 1995. p. 31-42.

19. Tűzálló beton megszilárdulási folyamatainak vizsgálata. Társszerzők: Dr. Szűcs István és Heizer Márk. Publications of the University of Miskolc. Series B. Metallurgy Vol. 39. Miskolc, 1995. p. 251-255.

20. Untersuchungen der Ursache des Versagens vor Feuerfestbaustoffen in Abfallverbren-nungsanlagen. Társszerzők: dr. Szűcs István és Réz István. Freiberger Forschungshefte A 848 Maschinenbau 1998. (Einsatz neuer keramischer Materialen in thermischen Anlagen. Vorträge zum 48. Berg und Hüttenmännischen Tag 1997 in Freiberg.) p. 38-45.

21.  Érczsugorítómű porkibocsátás csökkentési lehetőségének vizsgálata. Társszerzők: Dr. Szűcs István, Réz István, Fülöp József, Kvárik Sándor. Energiagazdálkodás. 40. évf. 1999. 3. sz. p. 27-30.

22. A ME Tüzeléstani Tanszék tevékenysége és szerepe az energiafelhasználói felsőfokú szakemberképzésben. Energiagazdálkodás. 40. évf. 1999. 4. sz. p. 3-6.

23. Durvakerámiai agyagokba történő pórusképző anyag bekeverés hatásának vizsgálata. Energiagazdálkodás. 40. évf. 1999. 4. sz. p. 20-22.

24.  Research of refractory lining insulated with super light concrete. Társszerzők: Dr. Szűcs István, Réz István. Freiberger Forschungshefte A 851 Silikattechnik. 1999. (Wärme-dämmstoffe im Bauwesen und Hochtemperaturanlagen Vorträge zum Berg und Hüttenmännischer Tag 1999. Freiberg.) p168-174.

25.  Energetische Nutzung der Biomasse. Társszerzők: Ágnes Wopera, István Szűcs. Acta Mechanika Slovaka.- Košice, 3/2000. RAVIP a SE-EPP ROČNÍK 4. P. 401-408.

26.  Two-stage firing of biomass. Társszerzők: Ágnes Wopera, István Szűcs, Katalin Szemmelveisz. Publikation of University of Miskolc, Vol. 29., 2001. p.83-96.

27.  Staged firing of Biomass. Társszerzők: Ágnes Wopera, István Szűcs, Katalin Szemmelveisz. Acta Mechanika Slovaka.- Košice, 3/2001. RAVIP a SE-EPP ROČNÍK 4. p. 105-110.

28.  Biomassza kétfokozatú elégetése. Társszerzők: Woperáné Serédi Ágnes, Szűcs István, Szemmelveisz Tamásné. Miskolci Egyetem Közleményei. Anyag- és Kohómérnöki Tudományok, Miskolc, 29. kötet. (2001) p. 83-96.

29.  Légszennyezés csökkentése fűtőolaj elégetésekor. Társszerzők: Woperáné Serédi Ágnes, Sándor Péter, Sevcsik Mónika. Miskolci Egyetem Közleményei. Anyag- és Kohómérnöki Tudományok, Miskolc, 30. kötet, (2002) p. 75-86.

 

II. Kandidátusi isszertáció:

Martinacélgyártási folyamat gyorsítása oxigén felhasználással. Kandidátusi értekezés. 1977.

 

III. Könyv, jegyzetek

1. Kemencék hőtana II. (Szakmérnöki jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

2. Kemencék hőtana III. (Szakmérnöki jegyzet). Társszerző: Dr. Kapros Tibor. Tankönyvkiadó. Budapest. 1985.

3. Kemencék és tüzelőberendezések I. Tankönyvkiadó Budapest. 1990.

4. Energiafelhasználói kézikönyv 3.3, 3.6, 3.7.8. fejezetek. Szerkesztő: dr. Barótfi István. – Környezettechnika. Budapest, 1993. p. 277-298, 309-311, 317-320.

5. Szilikátipari kemencék. Egyetemi jegyzet. Miskolc, 1997.

6. Tűzállóanyagok I. Egyetemi jegyzet. Miskolc, 1998.

 

IV. Szabadalmak

1. 5365 sz. Földgáz-oxigén égő c. magyar szabadalom. Társszerzők: Kurta László, Tapodi László. Bejelentve: 1967.02. 07. Kihirdetve: 1969. 12. 11.

2. Mintavevő készülék magas hőmérsékletű áramló gázok diszpergált részecskéi koncentrációjának izokinetikus meghatározásához. Társszerzők: Szűcs István, Nemes László. Budapest, 1982. 12. 01. NSZO jele: B 01 46/30. J 01 N 33/22.


B. Konferencia kiadványokban megjelent előadások

1. Földgáztüzelés olvasztókemencékben. METESZ-TÜKI II. Ipari Szeminárium. Miskolc, 1964. július. p. 69-91.

2. Földgáz-oxigén vegyes tüzelés acélgyártó kemencékben. METESZ-TÜKI VII: Ipari Szeminárium. Miskolc, 1969. július. p.31-32.

3. Oxigén felhasználása a tüzelőanyag elégetésére kohászati kemencékben. NME XXIV. "Tűztér-technológiai tér" c. Tudományos ülésszak kiadványa. Miskolc, 1971. p. 21-30.

4. Szilárd betéttel dolgozó SM- kemence hőtechnikai munkájának elemzése. Társszerző: dr. Farkas Ottóné. "Kemencékben lejátszódó folyamatok intenzifikálása és annak hatása a kemencefalazatra és a környezetre" c. Tudományos ülésszak előadásgyűjteménye.  Miskolc, 1975. november. p. 26-28.

5. SM-kemencék munkateréből távozó füstgázok portartalmának vizsgálata a fürdő oxigénes fúvatásának különböző feltételei mellett. Társszerző: dr. Szűcs István. ETE-TÜKI XVI. Ipari szeminárium. Miskolc, 1978. július 28-30. p. 238-252.

6. Nagy olvadáspontú ritkafém-oxidok felhasználása tűzállóanyagok minőségének javítására. VII. Ritkafém Konferencia. Budapest. 1979. június 6-8. p. 321-328.

7. Szilárd légszennyezők képződésének csökkentési lehetőségei oxigén-fúvatással üzemelő SM-kemencéknél. ETE-TÜKI XVII. Ipari Szeminárium.- Társszerzők: dr. Farkas Ottóné, dr. Szűcs István, Takács István. Miskolc, 1979. július 4-6. p. 63-76.

8. Pouziti prirodniho plynu pro zlapseni procesu vyroby oceli s pouzitim kysliku. CsVTS Otborna Skupina Energetika. Nove smery v tepelné technice Trinec. 10-12. sept. 1980. Sbornik, p. 385-397.

9. Szintetikus magnezit tűzállóanyagok zsugorítási hőmérsékletének csökkentése Y2O3-adalék felhasználásával. Társszerző: Uray Mártonné. VIII. Ritkafém Konferencia kiadványa. III. kötet.-Budapest, p. 693-712.

10. Ittriumoxid adalék hatása a szintetikus magnezit tűzállóanyagok zsugorítására. Zbornik nové vedeckotechnické poznadky v hutnictve.-Košice, 1982.jula 5-7. p. 220-225.

11. Az oxigénsugárba kevert földgáz hatása az acélgyártás folyamataira. Társszerző: Szűcs István. Energiahordozók gazdaságos felhasználása ipari kemencékben c. IV. Tudományos Ülésszak előadásgyűjteménye,-Miskolc, 1983. p.131-142.

12. Vasveszteség csökkentése oxigénfúvatással üzemelő martinkemencéknél. Társszerzők: Szűcs István, Nemes László. Energiahordozók gazdaságos felhasználása ipari kemencékben c. IV. Tudományos Ülésszak előadás-gyűjteménye,-Miskolc, 1983. p. 217-228.

13. Nagyhőmérsékletű gázok portartalmának meghatározása hazai ipari mérőkészülékkel. Társszerzők: Szűcs István, Nemes László. PORANAL '83 II. kötet, p. 132-136.

14. Az egyenletes termékminőség biztosításának hevítési feltételei durvakerámia égető alagútkemencéknél. Társszerző: Nemes László. XVI. SILIKONF Budapest, 1985. május 6-10. Sect. D+F. IV. köt. p. 93-100.

15. Regeneratív kádkemencék tüzelési feltételeinek hatása az olvasztott üveg minőségére és a kemence gazdaságos üzemére. Társszerző: dr. Szűcs István. XVI. SILIKONF Budapest, 1985 május 6-10. Sect. A+G. p. 90 -97.

16. Studium, procesu sekundarni dispergace ocelarske lázné s cilem zmenseni ztrat železa a znecisteni ovzdusi. Társszerzők: Szűcs I. Bazan J. Plura J. Tepelna technika v hutnim prümysliu. Zbornik- Trinec, 1985. p. 71-73.

17. FeSi ötvözetgyártó ívfényes kemencék hulladékhő visszanyerési lehetőségének vizsgálata Társszerzők: dr. Szűcs István, dr. Farkas Ottóné, Solymár András. ETE-TÜKI XIV. Ipari Szeminárium kiadványa. Miskolc, 1986. p. 159-172.

18. Ipari kemencék hulladékhőjének energiaracionalizálási célú hasznosítási lehetőségei. Társszerzők: dr. Szűcs István, Győr József. ETE -TÜKI XXV. Ipari Szeminárium kiadványa. Miskolc, 1987. nov. 9-11. p. 251-267.

19. Felsőfúvatással dolgozó SM kemencék boltozatának elhasználódását befolyásoló tényezők vizsgálata. Társszerzők: dr. Szűcs István, dr. Farkas Ottóné, Tóth Jenő. VIII. Kohászati Karbantartó Szeminárium előadás gyűjteménye. Ózd, 1986. okt. 22-24. p. 42-54.

20. Teoreticseszkoje isszledoványije vlijányija primenyényija kiszloroda v szteklovarennüh pecsej. Társszerző: dr. Szűcs István. Nove poznadky Tepelnej technike. Zbornik Predn. z. Konferencii. Stari Smokovec. 1988. nov. p. 163-174.

21. Acélgyártó berendezések élettartamának növelése. X. Országos Nyersvas- és Acélgyártó Konferencia kiadványa, II. kötet, Siófok, 1988. p. 163-174.

22. Untersuchung der Wärmebehandlungsmöglichkeiten vom ungarischer Gipsrohstoffen. Társszerzők: dr. Farkas Ottóné, dr. Balla László, Sóvágó Gyula. XV. SILIKONF Budapest, 1989. jún. kiadványa. p. 181-182.

23. Zártpórusú duzzasztott perlit energiatakarékos előállítási feltételeinek vizsgálata. Társszerzők: dr. Szűcs István, Várkonyi György. Komplex hőátadás ipari kemencékben c. V. Tudományos Ülésszak előadás-gyűjteménye. Miskolc, 1989. aug. p. 175-183.

24. Moderne topenie zemnym plynom v tegelnych peciach pre tevenie farebnych peciach. Energeticke premeny v hutnickich prevadzkach. Stary Smokovec, 1990. nov.20-21. VST Košice p. 117-120.

25. Korszerű földgáztüzelés színesfémolvasztó tégelyekben. ETE-TÜKI XXVII: Ipari Szeminárium Miskolc, 1991. július 3-5. p. 113-125.

26. Folyamatos acélöntésnél használt üst-öntőkagyló elhasználódását befolyásoló tényezők vizsgálata. A Kohómérnöki Kar kutatási eredményei. Miskolc, 1992. június 25. p. 31-36.

27. Nagyhőmérsékleten üzemelő berendezések optimalizálása. Társszerzők: dr. Szemmelveisz Tamásné, Jármai Károly. Hőerőgépek és környezetvédelem. Balatonfüred, 1993. május  24-26. p. 74-79.

28. Gazdaságos tűzálló falszerkezetek tervezése. Társszerzők: Dr. Szemmelveisz Tamásné, Dr. Jármai Károly. ETE-TÜKI XXVIII. Ipari Szeminárium Miskolc, 1992. aug.26-28. p.178-189.

29. A napenergia termikus hasznosítása. Társszerző: Dr. Szemmelveisz Tamásné. ETE-TÜKI XXIX: Ipari Szeminárium Miskolc, 1993. július 7-8. p. 47-58.

30. Reduction of NOx emission from natural gas fired industrial furnaces. Társszerző: dr. Bíró Attila. New tendencies in furnaces thermomechanics. Dom techniky Ostrava, 1993. szept. 21-22. p. 67-82.

31. Effect of conditions of putting- in heat treatment on the strength of the phosphate bonded refractory mass. VI. International Scientific Conference on Combustion and Heat Technics. Miskolc, 1994. június 8-10. p. 327-335.

32. Die thermische Benutzung der Sonnenenergie. Társszerző: dr. Szemmelveisz Tamásné. IV. Medzinarodna Konferencia Technika Univ. Košice. 1994. szept. 6-8. p. 187-195.

33. Die Wirkung der Einmischung verschiedenen Porenbildern auf die Wärmearbeit der Keramiköfen und auf die thermomechanische Eigenschaften des Produktes.- Nové Sméry v termomechanice peci c. X. mezinarodni konference. Dom Techniky Ostrava, 1996. máj. 28-29. p. 131-137.

34. Verfestigung von ungeformten feuerfesten Massen. Társszerzők: dr. Szűcs István, Heizer Márk.- Nové Sméry v termomechanice peci c. X. mezinarodni konference. Dom Techniky Ostrava, 1996. máj. 28-29. p. 125-130.

35. Investigation of the noise-effect of natural-gas firing. Társszerző: Kocsmár Kornél.-Hőerőgépek és Környezetvédelem c. Konferencia. Tata, 1997. május 25-28. p. 42-51.

36. Investigation of the conditions of dust- separation by means of multicyclone in the sinter plants. Társszerzők: dr. Szűcs István, Réz István.-VII. International Scientific Conference on Combustion and Heat Technics. Miskolc, May 27-29. 1998. p. 147-155.

37. Az energiafelhasználás hatékonyságát szolgáló oktatási együttműködés. Oktatás a gazdaság szolgálatában c. Phare konferencia. I. kötet. Siófok, 1998. június 12-13. p. 34-36.

38. Érczsugorítómői porkibocsátás csökkentési lehetőségeinek vizsgálata. Társszerzők: Dr. Szűcs István, Réz István, Fülöp József, Kvárik Sándor. ETE-TÜKI TÜZELÉSTECHNIKA '98. XXXIV. Ipari Szeminárium. Miskolc. 1998. szept. 16-17. p. 157-166.

39. Energiafelhasználói felsőfokú szakemberképzés a Miskolci Egyetem Kohómérnöki Karán. MET ENERGIA FÓRUM '98-Siófok. 1998. okt. 14-16. p. 130-135.

40. Multiciklon áramlási viszonyainak vizsgálata modell kísérletekkel. Társszerző: Dr. Szűcs István. ETE-TÜKI TÜZELÉSTECHNIKA '99. XXXV. Ipari Szeminárium. Miskolc. 1999. június. 23-24. p. 127-136.

41. Agyagásvány és tüzelőanyag kéntartalmának változása a technológia során. Társszerző: Mátó Gyula. Szilikátiparban dolgozó mérnökök országos találkozója. Miskolc. 1999. június 3-4.

42. Biomassza energetikai hasznosítása. Társszerzők: Woperáné Dr. Serédi Ágnes, Dr. Szűcs István. ETE-TÜKI TÜZELÉSTECHNIKA 2000. XXXVI. Ipari Szeminárium. Miskolc. 2000. szeptember. 20-21. p. 65-74.

43. Investigation of the refractory lining wearing process of steel plant mixer furnace. Társszerzők: I. Szűcs, A. B. Palotás, N. Hegman. I. Industrial furnaces and refractory materials. Dom techniky Košice. 7-8. november 2000. p. 110-114.

44. Environmental Friendly Firing of Biomass. Társszerzők: Ágnes Wopera, István Szűcs, Katalin Szemmelveisz, István Simon. Procedings-5th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection.- 2001. May 28-30. Balatonfüred. p. 163-169.

45. Computing metod of combustion conditions of natural gas oxigen fired brass melting furnace. Társszerzők: István Szűcs, Katalin Szemmelveiszné, András Eszenyi. Micro CAD 2001. International Scientific Conference. Section D: Metallurgical Science:-Miskolc, 1-2 March 2001. p. 57-64.

46. Metod for the determination of dangerously thinned areas of a steel plant mixer furnace lining. Társszerzők: Szűcs István, Árpád B. Palotás, Norbert Hegman, Róbert Zubács. METAL 2001 10th International Metallurgical and Materials Conference. Procedings – Ostrava 15-17. 05. 2001. p. 1-7.

47. Levegőszennyező gázalkotók képződése fűtőolaj vizes keverékének elégetésekor. Társszerzők: Woperáné Dr. Serédi Ágnes, Dr. Sándor Péter, Dr. Sevcsik Mónika. ETE-TÜKI TÜZELÉSTECHNIKA 2001. XXXVII. Ipari Szeminárium. Miskolc. 2001. július 4-5. p. 57- 64.

48. Földgáz-oxigénes fűtésű forgódobos kemence tüzelés ellenőrzése a füstgázok oxigéntartalma alapján. Társszerzők: Dr. Szűcs István, Szemmelveisz Tamásné, Eszenyi András. ETE-TÜKI TÜZELÉSTECHNIKA 2001. XXXVII. Ipari Szeminárium. Miskolc. 2001. július 4-5. p. 99-107.

49. Reduction of the investmment and operational costs at the continuously working furnaces by optimalisation of their wall structure. Társszerzők: Katalin Szemmelveisz, István Szűcs. ZBORNIK REFERATOV – PROCEDINGS. II: Industrial furnaces and refractory materials. Hotel Permon, Podbanske. 11-13. Jun. 2002. P. 50-56.

50. Biomassza kétfokozatú elégetése. Társszerzők: Dr. Serédi Ágnes, Dr. Szűcs István, Dr. Hodvogner Katalin, Simon István. ETE-TÜKI TÜZELÉSTECHNIKA 2002. XXXVI. Ipari Szeminárium. Miskolc. 2002. július 3-4.

51. Staged Firing of Wood Chips: Társszerzők: Ágnes Wopera, István Szűcs. 12th Europen Biomass Conference, Amsterdam, June 17-21, 2002. Procedings, Volume II., p. 1011-1014.

52. Forgácslap hulladékok energetikai hasznosítása. Társszerzők: Szűcs István, Szemmelveisz Tamásné, Kovács Árpád. III. KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANÁCSKOZÁS Hulladékgazdálkodás (Konferencia). Győr, 2002. október 30.-november 3. p. 109-118.

53. Combustion of Fuel Oil- Water Mixtures. Társszerzők: Ágnes Wopera, Péter Sándor, Mónika Sevcsik: 6th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection.- 2003. May 26-28. Balatonfüred. p. 41-46.

54. Effect of Biomass Burning on the Environment. Társszerzők: I. Szűcs, Á. Wopera, K. Szemmelveisz, A. B. Palotás. – Europen Combustion Meeting, ECM 2003, ORLEANS, FRANCE,-October 25-28, 2003. p. 1-5.

55. Combustion of Natural Gas – Syngas by Staged Firing. Társszerző: Ágnes Wopera. 7th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection.- 2005. May 23-25. Balatonfüred. p. 135-143.

56. Problems at Biomass Combustion. Társszerzők: Katalin Szemmelveisz, István Szűcs, Ágnes Wopera. 7th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection.- 2005. May 23-25. Balatonfüred. p. 153-160.

57. Korundolvasztó kemencék poremissziójának csökkentése: Társszerzők: Dr. Szűcs István, Dr. Szemmelveisz Tamásné. ETE-TÜKI TÜZELÉSTECHNIKA 2005. 40. Ipari Szeminárium. Dunaújváros. 2005. november 3-4.

58. A Miskolci Egyetem Tüzeléstani és Hőenergia Tanszékén folyó főbb kutatási témák. Társszerzők: Dr. Palotás Árpád Bence, Dr. Szűcs István, Woperáné dr. Serédi Ágnes, Dr. Szemmelveisz Tamásné. ETE-TÜKI TÜZELÉSTECHNIKA 2005. 40. Ipari Szeminárium. Dunaújváros. 2005. november 3-4.

 

C. Kutatási jelentések, szakvélemények

 I. Kutatási jelentések

1. Rudabányai Ércdúsítómű pörkölőkemencéjének és generátortelepének hőtechnikai felmérése. 1961. 72 oldal.

2. Kokszkarbon helyettesítése olajbefúvással. 1962. 137 oldal.

3.  Az Ózdi Kohászati Üzemek IV. sz. nagyolvasztójának olajbefúvásos üzem közben végzett hőtechnikai felmérése. 1962. 68 oldal.

4. A Csepeli II. sz. Vasöntödében hideg- és forrószeles kupoló teljes hőmérleg-felvétele. 1963. 84 oldal.

5. Kénmegoszlás vizsgálata nagyolvasztóban, különös tekintettel a nagy kéntartalmú pakurák befúvási lehetőségeire. 1963. 118 oldal.

6. Optimális földgáz-pakura vegyes-befúvatás technológiájának kidolgozása nagyolvasztók számára. 1968. 65 oldal.

7. Önkarburációs kísérletek SM kemencékben. 1966. 60 oldal.

8. SM kemencék huzatviszonyainak vizsgálata. 1967. 40 oldal.

9. Fűtőolaj-oxigén égők alkalmazása SM kemencében. 1968. 116 oldal.

10. Martin-kemencékben az oxigén felhasználással történő acélgyártás metallurgiai és hőtechnikai tényezőinek számítása. 1971. 93 oldal.

11. Elektro-kemencében megvalósítandó oxigénes acélgyártás hőtechnikai tényezőinek vizsgálata, valamint az eljárás tűzállóanyagainak kiválasztása. 1971. 79

12. Olajmelegítő csőkemence hőtechnikai ellenőrzése. 1973. 36 oldal.

13. 10 tonnás horganyolvasztó kemence korszerűsítése. 1975. 18 oldal + terv.

14. A Csepeli III. sz. Martin kemence üzemeltetési viszonyainak vizsgálata. 1975. 73 oldal.

15. Szklenár horganyolvasztó kemence beolvasztási technológiájának módosítása. 1976. 22 oldal + terv.

16. Ritkafém felhasználás tűzálló kerámiák minőségének javítására. 1976. 47 oldal.

17. Ritkafém adalékok alkalmazása a magnezit alapú tűzállóanyagok minőségének javítása érdekében. 1978. 45 oldal.

18. Cink-ólom olvadékban az ólomszétválás megakadályozására szolgáló módszer kidolgozása. 1978. 18 oldal.

19. WMZ horganyötvöző üstök földgáztüzelésre történő átalakításának és a gázzal végzendő olvasztás technológiájának kidolgozása. 1979. 36 oldal + terv.

20. Ritkafémoxid adalékok alkalmazása a magnezit alapú tűzállóanyagok minőségének javítására. 1980. 65 oldal.

21. Ritkafémoxid adalék alkalmazása szintetikus magnezit alapú tűzállóanyagok zsugorítási hőmérsékletének csökkentése érdekében. 1981. 85 oldal.

22. A WMZ horganyötvöző üzemben az olvasztási és az öntési folyamat korszerűsítése. 1982. 66 oldal + terv.

23. ÜM gyáraiban üzemelő regeneratív kemencék energiafelhasználásának csökkentésére irányuló kutatások. 1983. 46 oldal + függelék.

24. Az Ötvözetgyár FeSi olvasztó kemencéiből távozó füstgáz hőtartalmának hasznosítása. 1986. január. 78. oldal + rajzmellékletek.

25. Felsőfúvatással dolgozó SM kemencék elhasználódási okainak, karbantartási feltételeinek vizsgálata. 1986. március. 102 oldal.

26. Gipszégetésre szolgáló eljárás és berendezés kidolgozása. 1987.szeptember 18. 95 oldal.

27. Forrasztó ón-olvasztó üstök földgázzal történő tüzelésének kidolgozása. 1988. február. 78 oldal.

28. Perlitduzzasztás rendszertervének elkészítése. I. rész. 1988. december. 52 oldal.

29. Putnoki téglagyárban üzemelő levágott végű körkemence szakértői felülvizsgálata. 1988. november. 28 oldal.

30. Vaskohászati szigetelő lapok jellemző paramétereinek meghatározása. 1989. február. 62 oldal.

31. Kétlépcsős ISOGRAN kemence kidolgozása I. rész. 1989. április. 69 oldal.

32. Kétlépcsős ISOGRAN kemence kidolgozása II. rész. 1989. augusztus. 54 oldal + rajzmellékletek.

33. Kőzetanyagból, meghatározott tulajdonságú olvasztott-öntött termék előállítási módszerének kidolgozása. 1990. április. 36 oldal.

34. Kúpos kagylók meghibásodásának vizsgálata. 1991. július. 27 oldal.

35. IV-P/EE. típusú csőkemencék műszaki vizsgálata és szakvéleményezése a várható élettartam meghatározása céljából. 1991. november. 48 oldal + mellékletek.

36. Acélöntésnél használt VESUVIUS kúpos kagylók vizsgálata. 1992. december. 27 oldal.

37. Egyes szénféleségek különböző szemcsefrakcióinak égési tulajdonságai az eltüzelés módjai és berendezéseinek kiválasztása. 1996. április. 45 oldal.

38. Laposlángú égők zajhatását befolyásoló tényezők vizsgálata. 1996. március. 15 oldal + függelékek.

39. Szakvélemény az "Olajjal szennyezett föld termikus tisztítása" kidolgozott eljárás megvalósíthatóságáról. 1996. október. 14 oldal.

40. Putnoki Téglagyári nyersanyag kéntartalmának a téglagyártás folyamatára gyakorolt hatásának vizsgálata. 1996. augusztus. 22 oldal.

41. Érczsugorítómű porkibocsátásának csökkentése I. rész. 1997. december. 45 oldal.

42. Érczsugorítómű porkibocsátásának csökkentése II. rész. 1998. december. 54 old.

43. Szakvélemény a BURTON-APTA Tűzállóanyag gyártó Kft. CÉH-Thermo kerámia égető harangkemencéjének meghibásodásával kapcsolatban. 1999. szeptember. 13. oldal.

44. Folyékony tüzelőanyagok elégetése során a káros légszennyezők képződésének vizsgálata. 2000. december. 53 oldal.

45. Energiatakarékos környezetkímélő háztartási főző,- sütő és fűtő készülékek minősítési, fejlesztési feltételeinek előkészítése (MeAKKK kutatás). 2002. szeptember. 33. oldal.

46. Papíripari iszap és hulladék – kőszén keverékek tüzeléstechnikai vizsgálata. 2003. december. 25. old.

 

II.    Szakvélemények, tanulmányok

1. Korszerű bázikus oxigénes acélgyártás. Elemző tanulmány. KGM. Tudományos Tájékoztató Intézet. Budapest. 1973.

2. 2.  Kohászati izzítókemencék energiatakarékos üzemeltetése. Elemző tanulmány. Kohó- és Gépipari Minisztérium Tudományos Informatikai és Ipargazdasági Központ. – Budapest, 1980. Sütőüzemi kemence adott időszakra vonatkozó olajfelhasználásának meghatározása. (Vám és Pénzügyőrség, Miskolc); 1994. 6 oldal.

3.  Cserépkályha kialakítás és működés vizsgálata. (Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bíróság); 1995. 7 oldal + rajz mellékletek.

4. Szakvélemény acélöntésnél használt kokilla szigetelő lapok gyártásának és felhasználásának műszaki és gazdasági hatásáról. (Miskolci Városi Bíróság); 1995. 8 oldal.

5. Téglaipari szárítóberendezésnél felhasználásra javasolt recirkulációs üzemmód hatékonyságának vizsgálata. (Budapest II. és III. kerületi Bíróság). 1995. 21 oldal

6.  Gáztüzelésű fali kazán és a hozzá tartozó kémény műszaki véleményezése. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr Főkapitányság); 1997. június. 9. oldal

7.  Szakvélemény konyhai gázfűtésű fali vízmelegítő és fűtőhelyiségben elhelyezett fali kazán, a hozzá tartozó füstcsatorna és kémény beépítésének és működésének vizsgálata alapján. (Nyíregyháza Rendőrkapitányság, Rakamaz rendőrőrs); 1997. október. 15 oldal

8.  Olajjal szennyezett föld termikus tisztítása és a képződött olajgőzök felhasználása kerámiaégető alagútkemencében. (Mályi Tégla Kft.); 1998. 12 oldal

9. Szakvélemény festett síküveg szárító és hűtő berendezés működési tapasztalatairól. (OROSházaGLASS Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.); 2001. 19 oldal

10. Szakvélemény a Harngasser cég HSV 35A és 55A típusú faapríték tüzelésű kazánok égőkamrájában alkalmazott tűzálló téglák meghibásodásáról. (Mertcontrol Minőségellenőrző Rt. Budapest.) 2001. 8. oldal

11. TIBA Matic60/80/100 NOX típuscsaládhoz tartozó automatikus előtoló rostélyos tüzelőberendezésekben alkalmazott égőkamra tűzállóanyag meghibásodásáról. (Mertcontrol Minőségellenőrző Rt. Budapest); 2001. 7. oldal

vissza fel